środa, 20 września 2017

Astrorady o pracy – Saturn w domach a problemy zawodowe: CZĘŚĆ 2


🌟🌟 Choć każdy horoskop jest kompozycją złożoną i zawsze należy spoglądać na niego całościowo, to jednak, chcąc nie chcąc, podczas interpretacji wyodrębniamy poszczególne jego fragmenty, by następnie odtworzyć pełny obraz osobowości człowieka.  Dziś część 2 mojej analizy pozycji Saturna w domach w horoskopie urodzeniowym i możliwych sposobów jego realizacji w sprawach związanych z pracą i karierą. Tym razem zajęłam się Saturnem w górnej części horoskopu i domami od 7 do 12.

Część 1 i domy od 1 do 6 znajduje się tu: kliknij 


Pamiętajmy, że to co prezentuję poniżej, to tylko pewne ogólne sugestie i wskazówki. Niezmiennie zachęcam do interpretacji osobistego horoskopu, gdyż każdy kosmogram jest  wyjątkowy i niepowtarzalny. Nabiera też innej wymowy w kontekście warunków życia jego właściciela. 


Saturn w domu 7

W znaczeniu dosłownym konfiguracja ta przynosić może fizyczne odcięcie od ludzi i z tego powodu ograniczone możliwości podjęcia pracy. Może także wskazywać na brak partnera – małżonka, co również jakoś przekłada się na decyzje związane z pracą zawodową.

Na poziomie psychologicznym konfiguracja ta daje poczucie niekompetencji związanej z budowaniem satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem, u którego źródeł leży nieśmiałość, kompleksy i pewnego rodzaju „sztywność” w kontaktach, a także przedwczesna dojrzałość i bardzo poważne, odpowiedzialne nastawienie do ludzi, co zazwyczaj  - zwłaszcza w młodości -  nie jest premiowane. Kontakty międzyludzkie, które siłą rzeczy wiążą się w  mniejszym lub większym stopniu niemal z każdą pracą,  mogą stać się dla właściciela takiego horoskopu saturniczną „szkołą życia”, z jednej strony przynosząc frustrujące poczucie niedoceniania i niezrozumienia, z drugiej jednak wyrabiając charakter i zmuszając do przepracowania problemów interpersonalnych. Wpływa to również na sferą zawodową, w której to paradoksalnie –  być może po to, aby mieć okazję do  odrobienia saturnicznych lekcji - nierzadko wręcz jakby była mu pisana praca z ludźmi, mimo że człowiek ten na ogół nie lubi realizować poważnych zadań w grupie, gdyż ceni sobie samodzielność.

Problemy zawodowe mogą więc wynikać z nieumiejętności „dogadania się” z innymi, a także odpowiedniego „sprzedania się”, czemu przeszkadza wrodzona rezerwa, nieśmiałość i nieufność. Z drugiej jednak strony człowiek ten postrzegany jest jako osoba zrównoważona, kompetentna, odpowiedzialna i przewidywalna. Niedoceniany i/lub niezauważany w młodości, dość często dopiero w drugiej połowie życia zaczyna być postrzegany przez otoczenie jako profesjonalista i/lub człowiek z wrodzonym autorytetem. Wówczas chętnie oddaje mu się trudne, odpowiedzialne zadania społeczne, łącznie z powierzaniem stanowisk kierowniczych, co siłą rzeczy znów wiąże się z … pracą z ludźmi i zarządzaniem nimi. Tutaj z powodzeniem może wykorzystywać swoje saturniczne umiejętności przywódcze.  

Saturn w 7 domu w życiu zawodowym może także zrealizować się jako awans zawodowy dzięki partnerowi. Takie położenie Saturna powoduje bowiem, że mamy skłonność do poszukiwania i/lub przyciągania ludzi mających cechy przypisywane tej planecie, a więc osób ambitnych, pracowitych, wywodzących się z odpowiedniego środowiska i zajmujących wysoką pozycję w hierarchii społecznej. Rewersem tej sytuacji może być jednak brak możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy właśnie z powodu „drugiej połówki”.


Saturn w 8  domu

W znaczeniu dosłownym Saturn w 8 domu wskazuje na trudności i przeszkody związane z cudzą własnością.

Na poziomie psychologicznym konfiguracja ta może realizować się jako poczucie niekompetencji związane z zaspokojeniem szeroko rozumianej potrzeby bezpieczeństwa  w życiu społecznym  – zarówno bezpieczeństwa finansowego, jak i emocjonalnego. Jak to z Saturnem bywa, właściciel horoskopu albo unika podjęcia koniecznych działań  w zakresie spraw tego domu, czując, że im nie podoła, albo też kompulsywnie pragnie realizować te potrzeby za wszelką cenę.  W pierwszym przypadku lęk egzystencjalny może skutecznie ograniczać ambicję i skłaniać do podejmowania „jakiejkolwiek” pracy, pod warunkiem że jest ona spokojna, stabilna i zapewnia dochody. W przypadku drugim człowieka ciągnie do zawodów pozwalających na pewien rodzaj kontroli nad zasobami i emocjami innych ludzi, takich jak: biznesmen, finansista, bankowiec czy psycholog. Wtedy jednak sukces zwykle nie przychodzi łatwo, gdyż wymaga  oczywiście saturnicznych trudów i wyrzeczeń, dlatego należy się go spodziewać raczej dopiero w drugiej połowie życia.

Zdarza się też – podobnie jak w przypadku domu 2 – że właściciel horoskopu znajduje upragnione oparcie i bezpieczeństwo w partnerze, polegając wyłącznie na jego zasobach, bądź też w majątku rodzinnym pozwalającym oczekiwać spadku. Osoby takie w ogóle nie podejmują pracy zawodowej, ponieważ nie muszą lub wręcz nie mogą, pozostając w materialnym i psychologicznym uwikłaniu np. ze swoją „drugą połówką” lub rodziną. Saturniczną lekcją w którymś momencie życia bywa wtedy nagła konieczności stanięcia na własnych nogach i samodzielne zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia finansowego, co poprzedzone bywa  zazwyczaj poważnym kryzysem życiowym. 

Ponieważ dom 8 zwany jest również domem  pokazującym naszą zdolność do regeneracji i transformacji życiowej – czyli to, jak podchodzimy do koniecznych zmian – Saturn w tym sektorze może wskazywać na to, że właściciel horoskopu jest stosunkowo mało elastyczny, źle znosi nagłe zawirowania losu i lubi się do nich po saturnicznemu przygotować, co oczywiście rzadko jest możliwe.  Ponieważ Saturn jest nauczycielem lubiącym wystawiać na próby, życie tej osoby może obfitować  w stosunkowo liczne, wymuszone, a wręcz dramatyczne zmiany mające zwiększyć jego zdolności przystosowawcze, które nie omijają także sfery zawodowej. Saturn w 9 domu

W znaczeniu dosłownym konfiguracja ta wskazuje na trudności ze zdobyciem wykształcenia, a także na problemy z religią, życiową filozofią, mobilnością, podróżowaniem i szeroko rozumianą „zagranicą”, co może mieć wpływ na sprawy zawodowe.

Na poziomie psychologicznym Saturn w 9 domu może wskazywać, że człowiekowi bliski jest saturniczny światopogląd i „sztywna” filozofia życiowa. Wówczas pesymizm, sceptycyzm, nadmierna ostrożność, lęk przed otwarciem się na szeroki świat i pewnego rodzaju ascetyzm w podejściu do życia stają się wyznacznikami sposobu myślenia, co może przekładać się na decyzje dotyczące ewentualnej kariery. Człowiek taki  albo boi się pójść do przodu i nie rozwija skrzydeł, jeśli wymaga to podjęcia ryzyka wykroczenia poza jego własny (zazwyczaj jednak dość ciasny, zwłaszcza w młodości) horyzont poznawczy, albo też usilnie stara się swój wyżej opisany sposób myślenia przekuć w sukces. W pierwszym przypadku może unikać ambitnych zawodów wymagających solidnego wykształcenia, wysokich kwalifikacji, samodzielności myślenia i odpowiedzialności za swoje poglądy, gdyż – znów w szczególnie w pierwszej połowie życia – w tej sferze nie wierzy w siebie i ma poczucie małej wiedzy, a nawet niekompetencji intelektualnej. W przypadku drugim ciągnie go do profesji będących poważnym wyzwaniem umysłowym, do których wykonywania potrzebne są np. lata trudnych i mozolnych saturnicznych studiów. Wówczas po latach zyskuje w końcu  opinię eksperta w wybranej dziedzinie.

W zależności od tego, jak podejdzie on do wyzwań stawianych przez tego planetarnego nauczyciela, właściciel Saturna w 9 domu może mieć trudności, wykonując zawody wymagające gruntownego przygotowania teoretycznego, samodzielności myślowej i pewności własnych poglądów albo też  w drugiej połowie życia wreszcie odnieść sukces w pracy naukowej i innych dziedzinach, w których potrzebne jest poważne i odpowiedzialne podejście do wiedzy i wykształcenia, saturniczny ogląd świata lub filozoficzny dystans.      Saturn w 10 domu   

W znaczeniu dosłownym Saturn w 10 domu może zrealizować się jako „pocięcie skrzydeł” przez coś lub kogoś (przez jakieś krytyczne wydarzenie życiowe lub ważną osobę), które uniemożliwia wybicie się i  zaspokojenie zazwyczaj bardzo dużych ambicji.

Na poziomie psychologicznych właściciel Saturna w 10 domu ma z reguły wielkie aspiracje dotyczące kariery i zajęcia odpowiedniej pozycji w hierarchii społecznej,  lecz jednocześnie nie wierzy, by mógł szybko i łatwo osiągnąć sukces w tym zakresie. Mimo że często od najmłodszych lat wyróżnia się pozytywnie – najpierw w szkole, a potem w miejscu pracy – a otoczenie szybko dostrzega jego cechy saturniczne takie jak: dyscyplina, pracowitość, ambicja, ułożenie, wyczucie norm i zasad społecznych oraz pragnienie, by być „kimś” i „coś” osiągnąć, to jednak subiektywne poczucie niższości, braku kompetencji, nadmierna ostrożność, nieśmiałość i brak wiary w swoje możliwości utrudnia pojawienie się konkretnych osiągnięć, których tak pragnie.  Choć przy Saturnie w 10 domu (zwłaszcza w pobliżu MC) aura człowieka budzącego naturalne uznanie, szacunek społeczny  i autorytet zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, to jednak lęk przed porażką, oceną i publiczną kompromitacją mogą powodować wycofywanie się w sytuacjach, gdy sukces zawodowy jest na wyciągnięcie ręki, co oczywiście musi wywoływać frustrację u tych ambitnych osób.

Z drugiej strony saturniczny wizerunek osoby poważnej, wyważonej, ambitnej, kompetentnej, z zasadami i ukierunkowanej na sukces może powodować zazdrość innych ludzi, przerażać szefów i potencjalnych wspólników, co znacząco utrudnia pięcie się po szczeblach kariery czy zakładanie spółek. Dopiero w drugiej połowie życia, gdy człowiek ten konsekwentnie promieniuje saturniczną energią, doceniany jest jego profesjonalizm i wiarygodność, co umożliwia opóźniony, długo oczekiwany awans.     

Inną odsłoną Saturna w 10 domu jest postawienie na karierę i wówczas nierzadko całkowite podporządkowanie swego życia temu celowi. Determinacja i wyjątkowa konsekwencja oraz gotowość do ciężkiej pracy bywa w końcu zwieńczona sukcesem, jednak koszty – zwłaszcza te związane z poświęceniem innych obszarów życia dla kariery (szczególnie życia prywatnego i rodzinnego) - są bardzo wysokie.

 Właściciel Saturna w 10 domu jest poddawany saturnicznej presji i musi się zdecydować , czy chce znaczących osiągnięć zawodowych, które wymagają wyrzeczeń i wyjścia poza sferę komfortu w postaci zmagania się z życiowymi utrudnieniami związanymi z karierą zawodową, a także z  koniecznością zmierzenia się – zwłaszcza na początku - z zawstydzającej poczuciem porażki, czy też godzi z tym, że zwyciężą saturniczne lęki, a on jedynie z podziwem lub zazdrością może przyglądać się „ludziom sukcesu” i żałować, że nie zdobył się na odwagę, by przepracować saturniczne obawy.

Przy tek konfiguracji wskazane są saturniczne zawody tzn. wymagające społecznego poważania i jednocześnie  sprawnego funkcjonowania w strukturze oraz przestrzegania reguł i zasad umowy społecznej (tzw. zawody zaufania społecznego i stanowiska kierownicze). W pracy zawodowej dobrze jest wykorzystywać dużą samodzielność. 


Saturn w 11 domu   

Na poziomie dosłownym Saturn w 11 domu może zrealizować się jako niefart do grup i przyjaciół,  który na pewno nie pomaga w sprawach pracy lub też jako niełatwe niespełnianie się marzeń – także tych dotyczących życia zawodowego.

Na poziomie psychologicznym Saturn w 11 domu wskazuje na poczucie niekompetencji związane z funkcjonowaniem w grupie, a szerzej w relacjach społecznych. Człowiek ten – zwłaszcza w pierwszej połowie życia - miewa poczucie bycia niedostosowanym  do życia wśród ludzi. Bywa, że sprawia wrażenie zbyt poważnego, dojrzałego, a nawet wyniosłego i dominującego.  Znajomości, przyjaźnie i ogólnie życie w zbiorowości ludzkiej traktuje bardzo odpowiedzialnie i dlatego dość długo może  uczyć się w nim prawidłowo funkcjonować. Lecz za nim to nastąpi, długo towarzyszy mu saturniczna nieufność,  ostrożność,  sztywność i w konsekwencji  fizyczna lub duchowa „samotność  w tłumie”. Właśnie tej saturnicznej nauce w miarę swobodnego, niezależnego i zarazem satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym mogą  służyć m.in. wyzwania w życiu zawodowym, które napotyka on na ścieżce swej kariery.

Jak to bywa  z Saturnem w domu powietrznym (czyli nie tylko w 11, ale w i 7, a do pewnego stopnia także w 3), pewnego rodzaju sztywność, samotnictwo i strach przed brakiem akceptacji ze strony otoczenia może wpływać na kiepskie relacje interpersonalne w pracy oraz poczucie nienadawania się do prac zespołowych. Przy tym położeniu Saturna rzadziej też powodzeniem kończy się poszukiwanie pracy przez  przyjaciół i koneksje towarzyskie.  

Właściciel Saturna w 11 domu nie tylko niełatwo identyfikuje się z grupą (np. rówieśniczą),  ale i z powszechnie głoszonymi ideałami społecznymi, gdyż podchodzi do nich niezwykle trzeźwo i praktycznie. Z czasem jednak doświadczenia, które napotyka w życiu, pozwalają mu na dokonanie racjonalnego ich przeglądu i osądu, a następnie stworzenie swoich własnych ideałów, których to wcielanie w życie może wiązać się z wykonywanym zawodem. Doskonałym przykładem na to może być tu praca w stowarzyszeniach, fundacjach, a także działalność polityczna i inna zawodowa działalność społeczna.  Jeśli tylko człowiek ten nie jest odludkiem (czego nie można wykluczyć przy Saturnie w 11 domu),  ma on z reguły potrzebę  bardzo poważnego i głębokiego uczestniczenia w życiu społecznym przy zachowaniu dużej dozy niezależności, o czym musi pamiętać wybierając profesję.    

Jeszcze inną realizacją Saturna w 11 domu jest brak wiary i pesymizm związany z realizacją życiowych marzeń, które – jeśli już się pojawią – stają się bardzo konkretne, przyziemne, realne i łatwo osiągalne. W tej sytuacji jeśli wystąpi konflikt między ambicjami zawodowymi a niewiarą w sens dążeń do ich zaspokojenia, człowiek może sam sobie obniżać poprzeczkę i podcinać skrzydła.  Uniknie w ten sposób jednej z rzeczy, której najbardziej obawia się Saturn, to jest upokarzającej porażki za zdobycie się na odwagę, by marzyć.


Saturn w 12 domu

Na poziomie dosłownym Saturn w 12 domu tradycyjnie wskazuje na izolację w ogóle uniemożliwiającą wykonywanie pracy lub też na pracę związaną z miejscami odosobnienia typu na   zakon, więziennictwo  czy szpitale.   

Na poziomie psychologicznym Saturn w 12 domu realizuje się często jako stosunkowo  skromne ambicje życiowe, przynajmniej te dotyczące konkretnych, namacalnych osiągnięć typu kariera czy awans.  Przy tej konfiguracji człowiek z reguły bardzo długo nie wie, czego tak naprawdę chce i potrzebuje, zwłaszcza w życiu społecznym i zawodowym. Na ogół ma poważny kłopot najpierw z samym tylko wytyczeniem, a potem jeszcze z osiągnięciem tych celów życiowych, do realizacji których potrzebne są saturniczne cechy takie jak: konsekwencja, determinacja, solidność, pracowitość, działanie długofalowe czy branie odpowiedzialności.  Generalnie nie sprawdza się on w miejscach pracy wymagających mocno rozwiniętych wyżej wymienionych cech, gdyż w tej pozycji energia Saturna w horoskopie ulega  niejako „rozpuszczeniu” i  neptunicznemu zamgleniu. 

Ponieważ stale „czuje że go wiatr rozwiewa”,  właściciel takiego kosmogramu może również unikać planowania, a w sprawach zawodowych (i nie tylko) płynąć z prądem zdarzeń i wytyczać sobie jedynie cele krótkoterminowe, których realizacji w swoim odczuciu najprawdopodobniej podoła. Pewnego rodzaju niekonsekwencja, bujanie w obłokach i brak silnej woli, który odczuwa,  powoduje, że w jego mniemaniu nie ma sensu angażować się w nic bardziej ambitnego czy wymagającego stworzenia jakiejś trwałej struktury.

Osoba z Saturnem w 12 domu na ogół odmawia uczestniczenia w „wyścigu szczurów”, gdyż intuicyjnie czuje, że to nie jego klimaty. Nie lubi też eksponowanych stanowisk i jak to z planetami dwunastodomowymi bywa, chce schować się i pozostać „przezroczysty”. Woli pracować we własnym rytmie, dlatego preferuje raczej kameralne miejsca pracy.

Znaczne opóźnienia nie tyle w karierze, gdyż osoba ta rzadko do niej dąży, lecz w realizacji celów życiowych, wynikają  z tego, że człowiek ten bardzo późno dojrzewa do saturnicznych osiągnięć społecznych, w tym zawodowych.  Ponadto osiągnięcia te mogą być związane raczej z poszukiwaniem przez niego wartości duchowych, dlatego też zdarza się, że przynoszą one więcej wewnętrznej satysfakcji niż korzyści materialnych czy finansowych.

Saturn, który dostaje się pod wpływy dwunastodomowego idealizmu i altruizmu, może także skojarzyć życie zawodowe (zwłaszcza w drugiej połowie życia) z działalnością charytatywną lub z byciem społecznikiem pracującym głównie dla idei, a nie dla zysku czy zajęcia odpowiedniej pozycji w hierarchii społecznej.      
Podziel się :)

4 komentarze:

 1. Bardzo fajny artykuł. Mój Saturn w 7 domu pozdrawia Twojego Saturna :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki;) Ja również przytulam moim siódmodomowym Saturnem Twego siódmodomowego Saturna ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Pierwszy raz spotkałam się z tak świetnym opisem.
  Mam Saturna w 12 domu. Proszę o wyjaśnienie jakie to są " saturniczne osiągnięcia społecznych, w tym zawodowe".

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Saturniczne osiągniecia społeczne to takie, które są oczekiwane i mile widziane w danym społeczeństwie. Są bowiem wyrazem tego, że tradycja społeczna jest kultywowana. Innymi słowy to coś, co pokazuje, że jednostka zachowuje się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, w zamian za co może liczyć na uznanie, autorytet i szacunek (saturniczne słowa -klucze). Zawody związane z osiągnięciami saturnicznymi to takie, wiążą się z odpowiedzialnością czy przewidywalnością, a także z tradycyjną ścieżką kariery (awans, pięcie się po szczebelkach, istnienie hierarchii). Przeciwieństwem osiągnięć saturnicznych są na przykład osiągnięcia uraniczne, czyli takie, które łamią schematy, tradycje i w związku z tym budzą raczej społeczny niepokój niż wywołują uznanie. Mam nadzieję, że rozjaśniłam;) Pozdrawiam serdecznie;)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.