środa, 6 września 2017

„Ty nad poziomy wylatuj!” czyli znak Strzelca i 9 litera astrologicznego alfabetu🌟 Dni coraz krótsze. Ciemno, zimno, ponuro. Zmierzch już o godzinie 15. W nieodległej perspektywie  najkrótszy dzień roku. Jednym słowem atmosfera mocno depresyjna. W takich oto okolicznościach przyrody co roku w okolicach 23 listopada Słońce wkracza w znak Strzelca. Paradoksalnie cechy przypisywane temu znakowi zodiaku i 9 literze astrologicznego alfabetu (a więc również Jowiszowi i 9 domowi horoskopu) nijak mają się do tego, co na naszej półkuli dzieje się na ziemi w czasie, gdy na niebie króluje Strzelec, zwany również Łucznikiem.


Wielki optymista

Jakby na przekór jesiennemu smutkowi i plusze typowy Strzelec obdarzony jest wielkim optymizmem i niezłomną wiarą, że „będzie dobrze” (a może nawet jeszcze lepiej). Łucznik to człowiek o pogodnym, radosnym usposobieniu. Niektórzy twierdzą, że to dlatego, że skoro przez większość listopadowych i grudniowych dni panuje chłód i ciemność, Strzelcom pozostaje jedynie cieszyć się życiem takim, jakim ono jest i z ufnością czekać na lepsze czasy, które już przecież widać na horyzoncie i które nadejdą tuż po zimowym przesileniu. Stąd pewnie bierze się strzelcowy luz, beztroska, a nawet niefrasobliwość, życie bieżąca chwilą i niezamartwianie się na zapas. Strzelec rzadko cokolwiek planuje w szczegółach, gdyż woli improwizację i działanie spontaniczne. „W końcu nigdy tak nie było, by jakoś nie było” - odpowie uśmiechnięty  nawet w trudnej sytuacji życiowej, licząc na swój fart i szczęśliwy mimo wszystko zbieg okoliczności.    

Inteligentny centaur

Wiele o naturze Strzelca i 9 litery astrologicznego alfabetu mówi fakt, że znak ten symbolizuje w astrologii postać centaura będącego w połowie człowiekiem, w połowie zwierzęciem. W rezultacie Strzelec jest po części znakiem ludzkim (jak np. Bliźnięta czy Panna),  a po części znakiem zwierzęcym (tak jak  np. Byk czy Rak).  Będąc wyjątkową astrologiczną hybrydą, łączy więc w sobie cechy ludzkie - takie jak działanie w oparciu o intelekt, moralność i zasady wypracowane przez społeczeństwo -  z cechami  zwierzęcymi - tj. z działaniem instynktownym, opartym na odruchach. Nie należy więc dziwić się, gdy wieczorem spotkamy hałaśliwego Strzelca w stanie „radosnej głupawki”, kiedy to zachowuje się w sposób  naturalny, nieskrępowany, wręcz nieokrzesany, zaś następnego dnia ten sam osobnik  objawi się nam jako intelektualista i wygłosi świetny wykład na poziomie akademickim lub będzie całkiem do rzeczy wypowiadał się w kwestiach  filozoficznych, moralnych lub prawnych.   

Daleko i wysoko

Strzelec przedstawiany jest jako centaur trzymający w ręku napięty łuk ze strzałą gotową do lotu. Atrybut ten nie jest przypadkowy i dobrze pokazuje strzelcowy system wartości.  Strzelec mierzy bowiem daleko i wysoko. Daleko - gdyż chętnie tworzy dalekosiężne plany na przyszłość, uciekając od nudnego jego zdaniem, przyziemnego życia „tu i teraz”. Wysoko - ponieważ nie zadawala się tym, co już ma i nie poprzestaje na małym, dążąc do ciągłego postępu i rozwoju. 
Strzelec nie lubi stać w miejscu - zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i przenośnym. Duchem często jest już gdzieś „z przodu”, odcinając się od rutyny, od tego co jest lub było i się przeżyło, dlatego przestało być dla niego interesujące. Czuje, że został stworzony „do wyższych celów” niż sprzątanie, banalne pielęgnowanie domowego ogródka czy monotonne przekładanie papierków na urzędniczym biurku.  
„Dalekie” i „wysokie” to także przymiotniki opisujące to, co Strzelca „kręci” najbardziej. Efekty jego działalności mają być bowiem takie, jak chce władca znaku - Jowisz, mianowicie:  wielkie, wypasione, spektakularne i dobrze widoczne. 
„Ty nad poziomy wylatuj!”

Żwiołem Strzelca bywają teorie naukowe lub wielkie idee, które nierzadko z wyjątkową gorliwością bada, a następnie przybliża i wyjaśnia maluczkim, ochoczo wchodząc w rolę nauczyciela, mentora lub kaznodziei. Dystans, który ma do pokonania strzała trzymana przez centaura, odnosi się zatem również do poszerzania horyzontów i „dalekich podróży”, które Strzelec uwielbia  - zarówno w sensie intelektualnym (np. czytanie, podjęcie studiów wyższych, zgłębienie i rozszerzenie jakiejś  teorii), jak i fizycznym (podróże zagraniczne). W efekcie Strzelec wciąż jest w biegu. W końcu dziewiątka (a Strzelec to 9 litera astrologicznego alfabetu) jest ostatnią, najwyższą liczbą podstawową w numerologii. Być może dlatego Strzelec lubi uczyć się, rozwijać oraz doskonalić i tym czynnościom - które tak naprawdę nigdy nie mają przecież końca - poświęca sporą część  swej energii życiowej.  Dba o to, by wznieść się na możliwie wysoki poziom - zwłaszcza intelektualny, moralny i duchowy, a następnie o to, by ten poziom nie tylko utrzymać, ale wręcz by wzbijać się stale wyżej i wyżej. 

Idealista z potrzebą wiary

Jako że Strzelec to znak półludzki, nieobce są mu poszukiwania intelektualno - duchowe i pytania o sens życia. Łucznik często organizuje swoje życie wokół jakiejś ważnej dla niego idei lub wartości, w którą głęboko wierzy, która nierzadko nadaje sens jego istnieniu i o którą jest gotów walczyć jak lew. Staje się ona podstawą jego filozofii życiowej, którą żarliwie wyznaje i często również propaguje, traktując to jako swoistą misję. Stąd znakowi Strzelca – jako „pierwszemu dyskutantowi zodiaku” - przypisuje się zawody takie jak: nauczyciel, prawnik, filozof czy duchowny.  Łucznik lubi pouczać i moralizować. Dzielenie się swoimi poglądami, co do słuszności których bywa święcie przekonany oraz  „prostowanie” i nawracanie innych na właściwe tory uważa wręcz za swój obowiązek. Sam stara się przecież być szlachetny i prawy - sądzi więc, że może tego samego wymagać od innych. 
Łucznik to  poczciwy idealista, który głęboko wierzy w to, że można naprawić świat i niejednokrotnie podejmuje wysiłki w tym kierunku. W negatywnym wydaniu niezachwianie wierzy on, że można zrealizować każdą wizję - nawet wymyśloną przez siebie utopię. Wówczas jego wielkie zaangażowanie i zaraźliwy entuzjazm, który widać w niemal każdym działaniu, przekształca się w zacietrzewienie i fanatyzm. Ponadto jego idealistyczne nastawienie do świata i ludzi staje się niejednokrotnie przyczyną życiowych rozczarowań oraz powodem posądzania go o naiwność.  
Dużą rolę w życiu Strzelca odgrywa zatem wiara, rozwój duchowy i kwestie z nimi związane. Oczywiście nie zawsze oznacza to głęboką religijność - przeciwnie: jego aktywność intelektualna i nieustanne poszukiwania duchowe mogą go prowadzić  np. w stronę ateizmu. Poza tym strzelcowa potrzeba wiary nie zawsze musi dotyczyć kwestii religijnych - równie dobrze mogą ją zaspokoić inne obszary ludzkiej aktywności czy systemy filozoficzne. 

Prawy i sprawiedliwy

Strzelec to człowiek ceniący sprawiedliwość, przestrzeganie zasad etycznych i moralnych oraz wszelkich regulacji prawnych. Głęboko wierzy w ich sens i broni ich, pod warunkiem, że jego zdaniem stoją one na straży ważnych dla niego wartości lub służą zaprowadzeniu sprawiedliwego porządku społecznego, o co Strzelec często zabiega, stając się zaangażowanym społecznikiem.  
W życiu bardzo stara się być przede wszystkim uczciwy i postępować tak, by móc spojrzeć w oczy sobie i innym ludziom. Tego samego konsekwentnie wymaga też od otoczenia. Woli najgorszą prawdę i jasność sytuacji niż życie w zakłamaniu. Stara się zachować sztywny kręgosłup moralny i „postawę wyprostowaną” - uważa, że w kwestiach moralnych i prawnych nie ma ocieni szarości, zaś wszystko jest albo białe, albo czarne. 
Chociaż Strzelec uważa, że reguły, kodeksy i zasady są po to, aby ich przestrzegać i z całych sił stara się to czynić, w praktyce czasem  okazuje się, że bardzo wysokie standardy, które ustanawia dla siebie i otoczenia, mogą być tak wyśrubowane, że nikt - łącznie z nim - nie jest w stanie im sprostać.  Wtedy zdarza się, że w życiu codziennym nieformalnie obniża on sobie poprzeczkę. W rezultacie pojawia się rozbieżność między tym, co sądzi i głosi, a tym jak żyje naprawdę,  co daje podstawy do posądzania go o świętoszkowatość i hipokryzję.  

Znak ognisty o jakości zmiennej

Strzelec to znak ognisty - dysponuje zatem dużymi zasobami energii i sił witalnych. To z kolei przekłada się na potrzebę działania, ruchliwość i mobilność tego znaku. Typowy Łucznik nie jest domatorem - kocha ruch, a zwłaszcza podróże do odległych miejsc.  
W życiu podejmuje wiele aktywności i nierzadko działa w sposób nieprzemyślany, nieraz z szaleńczą wręcz odwagą (zwłaszcza jeśli napędza go wiara w słuszność lub poczucie misji). Nowe wyzwania, ryzyko i  wysoki poziom adrenaliny nie odstrasza go, a wręcz uskrzydla  i motywuje. 
Znak Strzelca symbolizuje ogień migotający, mieniący się wieloma odcieniami. Dobrze pokazuje to zmienną naturę tego znaku,  wynikająca także z  jakości, którą reprezentuje. Strzelce bowiem szybko się nudzą, nie maja serca do detali i dłubaniny. Lubią  błyskawiczne rezultaty i płynne przechodzenie do kolejnej, ekscytującej czynności. Brak silnej woli i ciągłe szukanie czegoś nowego czasami utrudnia im realizowanie długofalowych celów.    

Niech żyje wolność i swoboda

Typowy Strzelec to człowiek, które trudno okiełznać. Duchem jest zawsze wolny i nie akceptuje ograniczeń zarówno fizycznych, jak i mentalnych. Kocha przestrzeń i swobodę w znaczeniu dosłownym - co wynika z jego ruchliwości i potrzeby przemieszania się - oraz w sensie intelektualnym: ma zawsze swoje poglądy, których się trzyma, gdyż wierzy w ich słuszność, dlatego niełatwo go od nich odwieść czy narzucić mu takie, z którymi się nie utożsamia. Będąc człowiekiem ufnym wobec świata, wierzącym w szlachetność natury ludzkiej i tolerancyjnym, chętnie tą wolnością i swobodą obdarza również innych. 

Szczery, uczciwy, lecz nietaktowny

Takt, dyplomacja, subtelność czy pieczołowite opracowywanie strategii działania nie są bynajmnie jego mocną stroną. Z natury jest emocjonalny, otwarty, spontaniczny i  nie  lubi owijać  w bawełnę. A że mówi szybciej niż myśli, zdarza mu się popełniać gafy i wypowiadać słowa, których później żałuje. Bywa zbyt szczery, czym zraża do siebie osoby wrażliwe. Należy jednak pamiętać, że pewnego rodzaju nieokrzesanie, a nawet niegrzeczność Strzelca nie wynika z jego złej woli, a raczej ze zbytniej prostolinijności, uczciwości, a także z impulsywności i niecierpliwości.   
Strzelec jest serdeczny i hojny – ma gest, chętnie dzieli się z innymi, nie lubi oszczędzać i ograniczać się w wydatkach. Jest gościnny i jak mało kto umie się zabawiać i  biesiadować. Co prawda ma nieco „końskie” poczucie humoru, wynikające ze zbytniej bezpośredniości i otwartości. Łatwo się irytuje i wpada w gniew oraz tzw. „święte oburzenie” (zwłaszcza jeśli ktoś był wobec niego nieuczciwy lub naruszył jego system wartości), jednak złość szybko mu przechodzi. Nie jest też złośliwy czy pamiętliwy.  
Podziel się :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.