środa, 11 października 2017

Astrorady dla mam cz.1 – macierzyństwo a Księżyc w znakach ognistychOczekując narodzin dziecka, wiele czasu poświęcamy na przeglądanie tekstów o tym, jak być dobrym rodzicem i zapewnić naszemu potomkowi szczęśliwe dzieciństwo. Czytamy więc o potrzebach dzieci oraz o tym, jak unikać błędów wychowawczych. Nie ma chyba przecież rodzica, który nie chciałby dobrego życia swego syna czy córki, ale nie ma też takiej matki czy ojca, którzy ze swych rodzicielskich zadań i obowiązków wywiązywaliby się zawsze idealnie. Niektóre z błędów wynikają z niewiedzy, nieuważności czy okoliczności życiowych niezależnych od nas, jeszcze inne wiążą się natomiast z naszą  osobowością - a zwłaszcza z tą jej częścią, która została ukształtowana w domu rodzinnym.

A co na temat postaw rodzicielskich mówi nasz indywidualny horoskop? I znów jeśli byśmy chcieli przebadać ten temat gruntownie, potrzebna byłaby całościowa analiza i interpretacja kosmogramu. Jest to nieuniknione, gdyż na nasze rodzicielstwo niewątpliwie składa się m.in. Słońce pokazujące nasz system wartości, który siłą rzeczy przekazujemy potomkowi, a także ascendent i związane z nim podejście do życia, które od najmłodszych lat chcą nie chcąc obserwuje nasze dziecko. Nie bez znaczenia są także planety osobiste (Merkury, Wenus, Mars) będące narzędziami do osiągania określonych celów życiowych. To, jak z nich korzystamy na co dzień, zapewne nie ujdzie uwadze naszej latorośli, stanowiąc dla niej pewnego rodzaju wzorzec do naśladowania w swoim własnym życiu.

Macierzyństwo i tacierzyństwo w horoskopie
Sprawa robi się naprawdę skomplikowana, kiedy analizujemy horoskopy mężczyzn. Pisząc ten artykuł, uświadomiłam sobie, że nie ma przecież astrologicznego wskaźnika tacierzyństwa!  Żadna planeta w męskim horoskopie nie jest odpowiedzialna za wywiązywanie się z roli ojca tak bardzo jak Księżyc w przypadku kosmogramu kobiety. Według tradycji astrologicznej to przede wszystkim Księżyc i jego pozycja w znakach oraz aspekty pokazują  nam, jak będzie ona funkcjonować w roli matki. 

Dlaczego Księżyc ?
Księżyc symbolizuje cechy opiekuńcze i zaspakajanie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, w tym potrzeby bezpieczeństwa i przynależności, a także wymianę emocji z otoczeniem (ich odbieranie i wyrażanie) oraz tworzenie więzi. Wszystkie te umiejętności (lub ich brak), o których mów właśnie nasz horoskopowy Księżyc, odkrywają najistotniejszą rolę podczas sprawowania opieki nad niemowlęciem i małym dzieckiem w okresie, kiedy jest ono najbardziej zależne od osób trzecich, a jednocześnie jego psychika jest najbardziej chłonna i plastyczna.  To, jakich bodźców doświadcza noworodek, absorbując je bez udziału świadomości, wpływa na jego osobowość oraz na całe jego późniejsze życie.  

Księżyc a wychowanie
Z drugiej strony Księżyc w horoskopie kobiety wskazuje nie tylko stosunek jej do macierzyństwa, lecz również to, co my sami  jako małe dzieci – już niezależnie od płci - otrzymaliśmy w pakiecie od osób, które opiekowały się nami w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (najczęściej od matki). 

I tu ważna uwaga -  nasz znak Księżyca pokazuje to, jak my subiektywnie odbieraliśmy troskę naszej matki oraz ogólnie atmosferę domu rodzinnego, a niekoniecznie to, jak ona sama faktycznie podchodziła do swych macierzyńskich obowiązków czy jakie miała wobec nas intencje. Tak więc znak, w którym mamy Księżyc, może być inni niż znak, w którym Księżyc miała nasza matka – i często tak właśnie jest. Świadczy to o rozbieżności między jej wyobrażeniem na temat macierzyństwie czy preferowanym sposobem matkowania nam, a tym, jak my podświadomie odbieraliśmy jej zachowania i komunikaty. 

Tak więc mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju „sztafety pokoleń”.  Klimat domu rodzinnego i wizję macierzyństwa, którą my same wchłonęliśmy, przebywając od urodzenia pod opieką naszych najbliższych, które to symbolizuje Księżyc, będziemy następnie próbować instynktownie przekazać naszym synom i córkom. Jednak to, w jaki sposób faktycznie obiorą oni nasze sygnały, pokaże z kolei pozycja ich Księżyca w horoskopie – itd., itp.   
 
Poniżej przedstawiam analizę pozycji Księżyca w znaku w horoskopie matki oraz to, jakie korzyści i zagrożenia dla wypełniania matczynych zadań i prawidłowego rozwoju dziecka mogą płynąć z każdej konfiguracji. Na początek Księżyc w znakach ognistych - w Baranie, Lwie i Strzelcu. Opis ten do pewnego stopnia można jednak odnieść także do Księżyca w aspekcie z Marsem, Słońcem i Jowiszem.  

Księżyc w żywiole ognistym (w Baranie, Lwie i Strzelcu)  - charakterystyka ogólna 

Zalety: Atutem matek posiadających Księżyc w znaku Barana, Lwa lub Strzelca jest pragnienie zapewniania dzieciom dużej dozy samodzielności i niezależności, dzięki czemu mają one możliwość „bycia sobą” oraz pełnego rozwinięcia swego wrodzonego potencjału. Matki te, promieniując swą opiekuńczą energią, podświadomie zachęcają swoje potomstwo do aktywności, do ciągłego próbowania nowych rzeczy i do nieprzejmowania się ewentualnymi porażkami czy niepowodzeniami. Instynktownie czują, że muszą nauczyć swoje dziecko asertywności oraz tego, by w życiu poradziło sobie w każdych okolicznościach. 

Nie użalają się więc nad dzieckiem i nie kształtują w nich na przykład tak zwanej postawy „na sierotkę”. Nie trzymają pociechy pod koszem i pozwalają jej szybko wyfrunąć z gniazda. O ile horoskop dziecka na to pozwoli, mają zatem szasnę na wychowanie człowieka silnego psychicznie, pewnego siebie, wierzącego w swe możliwości i swą sprawczość. 

Matki te na ogół potrafią wyrażać uczucia w sposób otwarty i bezpośredni, są szczere i naturalne, toteż taki właśnie stosunek do świata i innych ludzi usiłują ukształtować u swojego potomstwa. Pozwalają swym dzieciom otwarcie  okazywać uczucia i emocje. Kładą duży nacisk na wyrobienie w nich uczciwości oraz właściwych postaw moralnych.  Jasno też formułują swe oczekiwania wobec syna lub córki, w związku z czym dzieci szybko poznają, jakie są zasady i wiedzą, czego się spodziewać w razie niesubordynacji.   

Słabe strony: Wadą jest pewna szorstkość i „nieczułość” tych matek, nie oznaczającą jednak braku okazywania serdeczności i uczuć, gdyż tym posiadaczka Księżyca w znaku ognistym z reguły emanuje aż w nadmiarze, ale objawiająca się na przykład tendencją do bezlitosnego wrzucania dzieci na tzw. „głęboką wodę” i dla ich dobra konfrontowania ich z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Problemem matek z Księżycem w żywiole ognistym jest też niecierpliwość, nerwowość  i – mimo dawania szans na samodzielny rozwój – paradoksalnie skłonność do dominacji, zarządzania dzieckiem i narzucania  swych opinii i wizji świata.  Zwłaszcza kobiety z Księżycem w Baranie czy Lwie mogą być odbierane przez potomstwo jako „matki inwazyjne”, gdyż nie szczędzą sił i środków, by spowodować to, że dziecko – nawet już dorosłe - postąpi dokładnie tak, jak one sobie życzą. 

Zajęte działaniem i zachęcaniem dziecka do różnego rodzaju aktywności, mamy te mniejszą wagę przywiązują do umiejętności praktycznych i codziennej rutyny.  

Księżyc w Baranie ( a także aspekt Księżyca z Marsem) 

Zalety, które można wykorzystać:
Matka z Księżycem w Baranie podświadomie pragnie nauczyć swego syna bądź córkę samodzielności, przedsiębiorczości, zdrowego egoizmu oraz tzw. rozpychania się łokciami – choć o tym, czy lekcja ta zostaje odrobiona decyduje oczywiście horoskop jej pociechy. Od najmłodszych lat próbuje kształtować pewność siebie, asertywność, niezależność  dziecka, poddając go odpowiedniemu treningowi (np. wyznaczanie trudnych zadań do wykonania), by mieć pewność, że da sobie radę w życiu, gdy jej zabraknie. Nie trzęsie się nad dzieckiem i nie rozpieszcza go przesadnie, bardziej od cieplarnianych warunków preferując tzw. spartańskie wychowanie. 

Matka ta wysyłając swą księżycową energię, stale zachęca swe dzieci do różnego rodzaju aktywności, do rywalizacji z innymi oraz do podejmowania ryzyka, do bycia odważnym, walecznym, a nawet wojowniczym. Ponieważ sama nie daje sobie dmuchać w kaszę, ma nadzieję, że ukształtuje w dziecku podobne umiejętności.       
                
Słabe strony, nad którymi należy pracować:
Mimo nacisku położonego na ukształtowanie samodzielności u dziecka, paradoksalnie pragnie ona    mieć nad nim pełną kontrolę, a macierzyństwo instynktownie pojmuje jako wydawanie instrukcji i poleceń, których wykonanie należy wyegzekwować. 

Matka z Księżycem w Baranie powinna zwrócić szczególną uwagę na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, gdyż może być ono utrudnione przez nieobliczalność jej reakcji, impulsywność, skłonność do krzyku i wytwarzania nerwowej atmosfery w domu. Nie sprzyja temu również poganianie go oraz ciągły pośpiech, w którym żyją posiadacze Księżyca w Baranie i który siłą rzeczy udziela się dziecku, a także stawianie zbyt trudnych wyzwań i przesadnych wymagań – na przykład nieadekwatnych do wieku.    

Pewna niekonsekwencja matki z Księżycem w Baranie, która nie ma cierpliwości, by krok po kroku egzekwować przestrzeganie narzuconych wcześniej zasad, utrudnia dziecku naukę życia w rytmie codziennej rutyny.  

Będąc odporną i silną psychicznie, matka ta ma także skłonność do bycia mało empatyczną i  nietolerancyjną  problemów emocjonalnych dziecka.  „Ogarnij się”, „weź się w garść”, „nie bądź ciapą”,  „chłopaki nie płaczą” –  oto komunikaty, które wysyła, nie okazując głębszego zrozumienia wobec  jego słabości czy wrażliwości.

Księżyc w Lwie ( a także aspekt Księżyca ze Słońcem) 

Zalety, które można wykorzystać:
Matki z Księżycem w Lwie mają skłonność do postrzegania samej siebie oraz swego potomstwa jako „ósmego cudu świata”, dzięki czemu wyrabiają w dzieciach zdrową pewność siebie i przekonanie o ich wyjątkowości i nieograniczonych możliwościach. Niezmordowanie wspierają je na duchu, obficie obdarzają uczuciami i pozytywną energią, co ułatwiają im ogromne pokłady wewnętrznego ciepła i serdeczności. Lubią okazywać uczucia - w tym  miłość macierzyńską -  spektakularnie, poprzez wielkie, niekiedy teatralne gesty i hojne prezenty, toteż ich dzieci czują się dopieszczone i dowartościowane. Wiedzą, ze w oczach matki są kimś ważnym i wyjątkowym, co procentuje w dorosłym życiu. 

Kobiety te od najmłodszych lat pielęgnują w potomstwie dziecięcą kreatywność, pasję oraz zdolności, umożliwiając im nieograniczony samorozwój i odkrywanie talentów.  Podświadomie pragną zbudować  w nim duże zaufanie do siebie i swych sił twórczych, co powoduje u nich duże poczucie sprawczości. Chętnie bawią się wraz z dziećmi. Przekazują im wizję życia jako ciągłej zabawy, aktywności i pasma przyjemności, pragnąc, by ich latorośl przejęła po nich  entuzjazm i radość życia. 

Matka ta ma w sobie coś z królewskości, dlatego swą  wrodzoną postawą powoduje, że jest przez syna lub córkę postrzegana jako naturalny autorytet. 

Pewna wewnętrzna stałość, na nawet sztywność Księżyca w Lwie niewątpliwie zapewnia dziecku potrzebne mu poczucie stabilizacji i  bezpieczeństwa.  

Słabe strony, nad którymi należy pracować:
Wadą właścicielek Księżyca w Lwie jest podświadoma skłonność do rozpieszczania dziecka i traktowania go jak małego księcia lub księżniczkę, gdyż zazwyczaj widzą w nich po prostu swoje własne odbicie. W rezultacie w skrajnym przypadku dziecko może stać się roszczeniowym, zapatrzonym w siebie egocentrykiem, któremu „wszystko się należy”. 

Dzieciństwo tych dzieci upływa głównie na przyjemnościach i zabawie, gdyż mamy z Księżycem w Lwie z pobłażliwością podchodzą do swych pociech i do konieczności wykonywania przez nie przyziemnych obowiązków, przez co syn lub córka mogą mieć kłopoty z pracowitością i rutyną, gdy już wejdzie w okres szkolny. 

Księżyc w znaku Lwa w jeszcze większym stopniu niż pozostałe Księżyce w znaku ognistym może narzucać dziecku swe zdanie, gdyż ma skłonność do dominacji, apodyktyczności i obstawiania przy swojej wizji z dużo większą siłą i nieugiętością niż  np. Księżyc w Baranie.  Jest stale i wyraźnie obecna w życiu – czasem nawet już dorosłego – dziecka. Przez długie lata w dobrej wierze mama ta pragnie  go nieustannie kształtować i zapewniać mu „ szczęśliwie życie”, ale wyłącznie na swoją modłę, co w rezultacie może skończyć się wielkim buntem latorośli, która nie ma od mamy przyzwolenia na bycie sobą i na samodzielne decyzje.  

Gdy postępowanie dziecka jest nie po jej myśli, matka ta szybko też wybucha złością lub niepohamowanym gniewem, próbując w ten sposób modelować jego zachowanie, co może budzić jego strach, przerażenie lub inne negatywne emocje.

Ponieważ matka z Księżycem w Lwie lubi się  chwalić swym potomstwem i chcą odczuwać dumę z jego posiadania, mogą stawiać dziecku nadmierne wymagania, którym sprostanie ma przede wszystkim zaspakajać podświadome aspiracje lub niespełnione ambicje własne rodzica, a niekoniecznie już syna czy córki.    

W skrajnych przypadkach konfiguracja ta może sprzyjać także egoizmowi ze strony matki, która nie potrafi wyrzec się swych osobistych potrzeb i ograniczyć ich zaspokajania po narodzinach dziecka, na czym cierpi schodzący na dalszy plan syn czy córka. 

Księżyc w Strzelcu ( a także aspekt Księżyca z Jowiszem) 

Zalety, które można wykorzystać
Matka z Księżycem w Strzelcu instynktownie staje się typem matki - kumpelki „do tańca i do różańca”. Ma dobry kontakt z dzieckiem, gdyż po prostu zezwala mu na bycie sobą.   Zapewnia  mu  też dużo swobody i autonomii oraz pozwala mu się uczyć na własnych błędach. 

Intuicyjnie kładzie nacisk na maksymalny rozwój swej pociechy we wszystkich sferach życia. Nie szczędzi na to sił i środków, w tym finansowych oraz osobistego zaangażowania. Ciągle zatem inspiruje swe dziecko do nowych działań. Wie  bowiem że  rozwój nie będzie możliwy  inaczej jak  tylko poprzez zapewnienie warunków do podejmowania prób, nawet jeśli wiążą się one z ryzykiem. Jednocześnie ma duże aspiracje i oczekiwania wobec osiągnięć dziecka, dlatego zawiesza  poprzeczkę dość wysoko, nieustannie motywując syna lub córkę.  
 
Szczególną wagę przywiązuje do edukacji i do rozwoju intelektualnego, a także do przekazania dziecku swojego systemu wartości i wpojenia mu bliskich jej zasad moralnych – takich jak m.in. uczciwość czy sprawiedliwość - oraz światopoglądu. Tak więc jeśli matka jest np. osobą religijną, w takim duchu będzie konsekwentnie wychowywać swą pociechę. 

Jej naturalny optymizm, pogoda ducha i otwartość udziela się dziecku. Z kolei stawianie bardzo szerokich granic podczas eksplorowania świata i dawanie mu wolności, której potrzebę instynktownie rozumie Księżyc w Strzelcu, pomaga dziecku eksperymentować oraz budować odwagę, pewność siebie i zaufanie do świata i ludzi. 

Matka ta w sposób bezpośredni, z dużą szczerością i hojnością emocjonalna okazuje swe uczucia wobec dziecka – zarówno w słowach, jak i w czynach – czym daje mu dobry wzorzec i pozytywnie wpływa na jego samopoczucie. Uspołecznia dziecko i stara się mu wpoić, że warto żyć i działać dla szlachetnych idei. 

Wady, nad którymi należy pracować:  
Problemem może być „matczyny nadmiar” i jowiszowa egzaltacja w okazywaniu macierzyńskiej miłości, nad czym trudno jej zapanować. Zbyt dużo uczuć, wielkich gestów czy prezentów dla dziecka prowadzić może do rozpieszczenia pociechy oraz do tzw. „przerostu formy nad treścią”.  

Wpajanie tak ważnego dla matki z Księżycem w Strzelcu światopoglądu może być obierane przez syna czy córkę jako natrętne moralizowanie i wywoływać bunt.  Niebezpiecznie robi się także wówczas, gdy system wartości matki jest w jakimś sensie wypaczony, gdyż taki właśnie obraz świata intensywnie przekazuje ona swemu dziecku. 

Nacisk na rozwój w sferze duchowej może również prowadzić do zaniedbywania w wychowaniu spraw związanych z rutyną i codzienną szarą rzeczywistością, co utrudnia dziecku funkcjonowanie w pewnym stałym rytmie.     

Matka z Księżycem w Strzelcu powinna zwrócić uwagę na to, by jej oczekiwania były konkretne i możliwe do wykonania, gdyż ma skłonność do jowiszowego „odpływania”, dążenia do ideału i popadania  przesadę – tak jeśli chodzi o oczekiwania wobec dziecka, jak i o realizowanie się jako matka.  W działaniach zmierzających do nieustannego rozwoju dziecka może brakować konsekwencji, celu oraz planu.
Podziel się :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.