piątek, 2 lutego 2018

Trygon wodny czyli co dzieje się, gdy Rak spotka się ze Skorpionem, Skorpion z Rybami, a Ryby z Rakiem

⭐⭐⭐Masz ważne elementy swojego osobistego horoskopu w Raku i Skorpionie, w Skorpionie i Rybach bądź w Rybach i w Raku? A może jesteś w związku, w którym partnerzy reprezentują te znaki?  Co wynika z relacji – zarówno osobistych, jak i w horoskopie indywidualnym – pomiędzy znakami należącymi do tego samego żywiołu? W tym wpisie biorę na warsztat żywioł wodny. Jakie są skutki spotkania się dwóch teoretycznie pokrewnych energii? Co łączy, a co różni Raka i Skorpiona, Skorpiona i Ryby, Ryby i Raka? Czego te znaki mogą nauczyć się od siebie nawzajem, mimo że tworzą tylko trygon, mający przecież podobno charakter „rozleniwiający”? Zapraszam do lektury😊 
Gdy spotkają się dwa znaki należące do tego samego żywiołu lecz wyrażające różną jakość, para ta tworzy aspekt zwany trygonem.  Jest to aspekt harmonijny,  gdyż - jak wyjaśni astrolog klasyczny - planety odległe od siebie o ok. 120 stopni zajęły w kosmogramie pozycje umożliwiające im wzajemne „widzenie się”.  Z kolei z punktu widzenia astrologii humanistycznej swobodny przepływ energii między ciałami niebieskimi tworzącymi trygon  jest zapewniany przez „pokrewieństwo  osobowościowe” dwóch znaków zodiaku,  w wyniku czego znaki te naturalnie „rozumieją się” i wspierają w działaniu. Stąd też bierze się popularne przekonanie, że osoby mające urodzeniowe Słońce w znakach tego samego żywiołu tworzą najbardziej udane związki partnerskie.  Według tej teorii Rak powinien szukać partnera spośród Skorpionów lub Ryb, Skorpion pomiędzy Rakami i Rybami, a Ryby najlepiej dogadają się z Rakiem lub Skorpionem itp.

Czy tak jest naprawdę? Jak w istocie oddziałują na siebie znaki będące wobec siebie trygonie? Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, sprawa nie jest oczywiście taka prosta i choć faktycznie posiadanie Słońca w tym samym bądź podobnym żywiole pomaga w dogadaniu się i ustalaniu wspólnych celów życiowych, to jednak niestety  sam w sobie na ogół nie wystarczy, by żyć razem w szczęściu do końca swych dni. Żeby tę kwestię jeszcze bardziej skomplikować, wystarczy dodać, że może zdarzyć się sytuacja, w której nasze Słońca należą do całkowicie niekompatybilnych żywiołów (np. żona ma Słońce w Baranie, a mąż w Pannie), lecz oba Księżyce znajdują się na przykład w znakach wodnych (np. w Raku i w Rybach), co powoduje przyciąganie i ułatwia wytrzymanie ze sobą na co dzień mimo odmiennej zasadniczej natury symbolizowanej przez Słońce.

Do jeszcze ciekawszych wniosków dojdziemy, gdy zaczniemy zastanawiać się nad tym, jak trygony  mogą realizować się w horoskopach indywidualnych. Przeanalizowawszy informacje o sposobie działania aspektu trygonu, które znaleźć można w podręcznikach astrologicznych i przyglądając się horoskopom różnych osób, zauważałam, że ich wzajemne oddziaływanie dwóch planet lub osi znajdujących się w znakach tego samego żywiołu wcale nie polega tylko i wyłącznie na swobodnym bezkolizyjnym wpisywaniu się w naturę partnera i vice versa.  Wygląda na to, że w praktyce ma ono trojaki charakter, tj.:

➤ Wspierający czyli wzmacniający cechy występujące jednocześnie w obu znakach (najczęściej związane z przynależnością do danego żywiołu czyli do zodiakalnej rodziny) 
➤ Wzajemnie dopełniający, czyli dodający pewnych umiejętności słabiej  obecnych w jednym znaku, za to wyraźnie widocznych u zodiakalnego partnera. To na styku tego typu oddziaływania rodzą się  trygonowe talenty, o którym mowa w teorii astrologicznej przy okazji opisu zasady działania tego aspektu. Są to  specyficzne umiejętności,  które trudno wykrzesać, mając zaakcentowany w horoskopie  tylko znak Raka lub tylko Skorpiona czy wyłącznie znak Ryb
➤ Przynoszący pewnego rodzaju sprzeczności wewnętrzne ( o dziwo w ramach tego samego żywiołu!) wynikające z posiadania przeciwnych cech czy strategii działania, co w pewnych momentach przypomina wręcz dylematy znane z aspektu opozycji, a nie trygonu!  

Co łączy wszystkie znaki żywiołu wodnego ? 
Wszystkie znaki wodne są wrażliwe, emocjonalne, a  w działaniu kierują się głównie uczuciami i intuicją. Są mniej lub bardziej lękliwe i bardzo potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Mają skłonność do chronienia siebie i wycofywania się. Mimo że są raczej zamknięte w sobie oraz cenią sobie dyskrecję i prywatność, tworzą głębokie emocjonalne więzi z najbliższym  otoczeniem. Choć te wspólne cechy żywiołu na ogół realizują się trochę inaczej w znaku Raka, Skorpiona czy Ryb, posiadanie w horoskopie trygonu w znakach wodnych na ogół je wzmacnia.

Z kolei partnerzy spod znaków wodnych będący w związku łatwo dostrzegają, rozumieją i podsycają w sobie powyższe cechy oraz wzajemnie zaspakajają swoje dominujące, wynikające z przynależności do tego samego żywiołu potrzeby, co zwiększa szanse na szczęśliwe pożycie.  

Relacja Rak – Skorpion
Skutki relacji Rak – Skorpion dotyczą nie tylko sytuacji, w której w czymś indywidualnym horoskopie jakieś elementy będące w znaku Raka i Skorpiona tworzą klasyczny trygon – chociaż oczywiście jest to oddziaływanie najbardziej wyraziste.  Kombinacja ta przejawiać się też może inaczej  i dotyczy również poniższych sytuacji:  

➤Związek partnerski Raka i Skorpiona
➤Słońce w Raku – Księżyc w Skorpionie
➤Słońce w Skorpionie  – Księżyc w Raku
➤Słońce lub Księżyc w Raku – ascendent w Skorpionie
➤Słońce lub Księżyc w Skorpionie – ascendent w Raku
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Raku –  inna planeta osobista lub oś w Skorpionie
➤Aspekt między Księżycem a Plutonem
➤Księżyc w 8 domu horoskopu (a także do pewnego stopnia Pluton w 4 domu)
➤Aspekt Plutona do planety w Raku
➤Aspekt Księżyca do planety w Skorpionie

Z połączenia współpracujących ze sobą energii Raka i Skorpiona wynika:
➤Bardzo duża intensywność uczuć i przeżyć emocjonalnych
➤Poczucie „ciśnienia emocjonalnego” i przyzwolenie na płyniecie silniejszych, choć jednocześnie bardziej kontrolowanych,  czasami skrajnych uczuć i emocji
➤Zwiększona skłonność do wykorzystywania siły swoich uczuć i emocji dla realizacji celów; wymuszanie i manipulowanie emocjami
➤Silny subiektywizm – kierowanie się tylko swoimi osobistymi przesłankami typu sympatia, odczucie, preferencja bądź niechęć 
➤Bardzo duża lękliwość, potrzeba upewniania się i zabezpieczania na wszystkie możliwe sposoby
➤Bardzo duża ostrożność w działaniu; „wysiadywanie” swoich projektów
➤Zwiększona nieufność wobec świata i silna potrzeba prywatności. Duży dystans do tych, którzy nie zostali uznani za „swoich” 
➤Bardzo duża troska o tych, którzy z kolei  traktowani są jako „najbliżsi” (o ich dobro oraz ich stałą obecność),  a także o swoje terytorium  i zasoby („tego, co moje, nie oddam za nic na świecie”); zaborczość i niechęć do rozstawiania się z nikim i z niczym
➤Bardzo duża pamiętliwość i skłonność do niewybaczania, a nawet do mściwości 
➤Zwiększona tendencja do pesymizmu i czarnowidztwa

Różnice pomiędzy Rakiem a Skorpionem
Poniżej przedstawiam różnice w sposobie działania, z którymi musi zmierzyć się w związku para Rak – Skorpion (i które mogą być źródłem konfliktu między nimi), a także  właściciele horoskopów, w których aktywne są te dwa znaki zodiaku: 

Cechy/sposób działania  Raka
 Cechy/sposób działania  Skorpiona
Dość swobodne wyrażanie uczuć i emocji, które w znaku kardynalnym płyną swobodnie
Humorzastość i kapryśność widoczna na zewnątrz i mająca wpływ na działanie
Okiełznanie buzujących uczuć i emocji  poprzez ich zamrożenie  i zatrzymanie w znaku stałym
Empatia, altruizm, dobre serce, opiekuńczość   
Niewiara w człowieka
Znajomość mrocznej strony natury ludzkiej
Bezwzględność, egoizm – często jako odpowiedź na przykre doświadczenia i „zło tego świata”
Nieśmiałość, lękliwość  i ostrożność. Unikanie trudnych, zagrażających sytuacji poprzez  przysłowiowe wycofywanie się rakiem
Odwaga i podejmowanie wyzwań mimo lęku.
Bycie mistrzem defensywy, a potem ataku i obrony 
Emocje i uczucia bardziej zrównoważone, na ogół  o przeciętnej intensywności. 
Obecność emocji i uczuć subtelniejszych, takich jak czułość i delikatność 
Skrajne, obsesyjne, często negatywne emocje i uczucia
Uległość – zwłaszcza wobec nacisków lub wobec silniejszego
 Upór, dominacja, bezwzględność w działaniu
Kolektywizm. Troska o bezpieczeństwo rodziny i najbliższych
Indywidualizm. Troska o własne przetrwanie oraz  o posiadanie odpowiednich zasobów
Delikatność  wobec innych
 Szczerość prosto z mostu, złośliwość, prowokacyjność 
Tworzenie więzi uczuciowej z najbliższymi w oparciu o przynależność do rodziny
Zniewalanie innych, uzależnianie innych od siebie 
Dążenie do spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Chowanie się do skorupy   
Wojowniczość, podgrzewanie atmosfery, potrzeba trudnych doświadczeń 
Kontrowersyjność, prowokacja
Trwanie przy tradycji i zwyczaju, zapuszczanie korzeni, silne osadzenie w przeszłości
Łatwość transformacji, wyrywanie z korzeniami tego, co już się przeżyło
Nadwrażliwość, mała odporność psychiczna
Większa odporność psychiczna mimo wrażliwości („co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”)
Romantyczne, sentymentalne nastawienie do świata i ludzi
  Antyromantyzm, antysentymentalizm

Czego Skorpion uczy się od Raka?
➤Rak łagodzi wojowniczość Skorpiona oraz jego „drapieżne”, prowokacyjne, a nawet bezwzględne podejście do świata i innych ludzi. Wpływ Raka ułatwia więc dojście do głosu bardziej pozytywnym, „ludzkim” cechom Skorpiona
➤Rak odmraża zatrzymane uczucia i emocje Skorpiona, ułatwia ich wyrażanie, wywołując efekt flow oraz powoduje, że są nieco bardziej wyważone. Zmniejsza też nadludzką niekiedy odporność psychiczną Skorpiona  oraz czyni go bardziej delikatnym i czułym
➤Rak  zmniejsza sceptycyzm i niewiarę Skorpiona w świat i ludzi oraz w ich prawdziwe intencje na rzecz bardziej przyjacielskiego, życzliwego nastawienia
➤Rak hamuje zapędy do gwałtownej transformacji, czyniąc Skorpiona trochę bardziej sentymentalnym i przywiązanym do przeszłości 

Czego Rak uczy się od Skorpiona?
➤Skorpion wzmacnia psychikę i emocjonalną wytrzymałość Raka
➤Skorpion ułatwia Rakowi żegnanie się z przeszłością i wyrywanie z korzeniami tego, co się już przeżyło
➤Skorpion czyni Raka mniej wylewnym emocjonalnie i bardziej kamuflującym motywację swego działania, którą są jego uczucia i odczucia; zwiększa jednak w Raku skłonność do „zalegania” emocji, co z czasem może stać się toksyczne    
➤Skorpion pozwala kontrolować kapryśność i  humorzastość Raka, która nie „rozlewa się” tak bardzo na zewnątrz i nie zamęcza otoczenia
➤Skorpion dodaje Rakowi odwagi i waleczności – zmniejsza skłonność do wycofywania się; powoduje, że bywa on bardziej prowokacyjny
➤Skorpion zwiększa skłonność Raka do ekstremalnych przeżyć emocjonalnych i wikłania się z uzależnienia emocjonalne
➤Skorpion powoduje, że Rak jest mniej dobrotliwy i altruistyczny,  za to bardziej nastawiony na siebie i realizację swych osobistych celów
➤Skorpion umożliwia skanalizowanie nieco rozproszonej siły emocji Raka, zwiększając jego konsekwencję i silę nacisku

Relacja Skorpion - Ryby
Ponownie skutki relacji Skorpion – Ryby dotyczą nie tylko sytuacji, w której w czymś indywidualnym horoskopie jakieś elementy będące w znaku Skorpiona i Ryb tworzą klasyczny trygon – chociaż znowu jest to oddziaływanie najbardziej wyraziste.  Kombinacja ta przejawiać się też może inaczej, dlatego moje wnioski dotyczą także poniższych sytuacji:   
➤Związek partnerski  Skorpiona i Ryb
➤Słońce w Rybach – Księżyc w Skorpionie
➤Słońce w Skorpionie  – Księżyc w Rybach
➤Słońce lub Księżyc w Rybach – ascendent w Skorpionie
➤Słońce lub Księżyc w Skorpionie – ascendent w Rybach
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Skorpionie –  inna planeta osobista lub oś w Rybach
➤Aspekt między Marsem a Neptunem  (oraz Neptuna do Plutona)
➤Mars w 12 domu (a także do pewnego stopnia Pluton w 12 domu i Neptun w 8 domu)
➤Aspekt Plutona do planety w Rybach 
➤Aspekt Neptuna do planet w Skorpionie 

Z połączenia współpracujących ze sobą energii Ryb i Skorpiona wynika:
➤Mniej widoczna na zewnątrz emocjonalność i uczuciowość typowa dla żywiołu wody – a to z racji połączenia subtelnych, ulotnych  i mało klarownych uczuć Ryb ze skrytością Skorpiona  
➤Większa odwaga w działaniu jako wynik wymieszania determinacji Skorpiona z przymgloną  świadomością (np. co do skali zagrożenia) Ryb
➤Ukierunkowanie energii na osiąganie trudnych i zarazem szczytnych celów dzięki połączeniu waleczności Skorpiona i idealizmu Ryb
➤Przenikliwy sposób patrzenia na świat łączący w sobie skorpioni umysł detektywa z niesamowitą intuicją i wyobraźnią Ryb 

Różnice między Rybami a Skorpionem
Trygon ten generuje zdecydowanie najwięcej sprzeczności wewnętrznych ze wszystkich trygonów wodnych. A oto różnice w sposobie działania, z którymi musi zmierzyć się para Ryby – Skorpion (i które mogą być źródłem konfliktu między nimi) a także właściciele horoskopów, w których aktywne są te dwa znaki zodiaku:

Cechy/sposób działania  Ryb
Cechy/sposób działania Skorpiona
Woda pod postacią pary
Emocje i uczucia są nieuchwytne, ulotne
Emocjonalny zgiełk i  chaos  lub emocjonalne wyciszenie
Delikatność, subtelność  
Woda pod postacią lodu
Uczucia i emocje stałe, silne, „wiecznie żywe”
Trudności z emocjonalnym wyciszeniem się
Namiętność
Dwoistość natury
Stałość wewnętrzna
Dobroć, empatia, altruizm
Chłonięcie emocji z otoczenia jak gąbka
Bezwzględność, egoizm – często jako odpowiedź na „zło świata”
Skupianie się na własnych burzliwych uczuciach i emocjach
„Nastawienie na TY” i na zbiorowość, której trzeba pomóc. Zatarty indywidualizm
Indywidualizm
Wiara w człowieka aż do naiwności

Niewiara w człowieka. Znajomość mrocznej strony natury ludzkiej
Przyjazne, życzliwe nastawienie do świata i ludzi
Postrzeganie świata jako horroru,  stałe poczucie zagrożenia 
Pragnienie życia w sielance
Drapieżność
Ufność
Nieufność  
Wybaczanie, niepamiętliwość
Pamiętliwość, mściwość
Rozwój duchowy
Pragnienie posiadania dóbr materialnych i niematerialnych zapewniających bezpieczeństwo
Poczucie bezsilność i braku wpływu.
Uleganie  ludziom i okolicznościom
Silna potrzeba kontroli
Dominacja, magnetyczne wpływanie na innych
Transformacja świata zgodnie ze swą wolą
Bezbronność i bezwolność, skłonność do bycia ofiarą 
Czujność. Zabezpieczenie się. Mistrz defensywy 
Pacyfizm
Waleczność. Wojowniczość
Brak silnej woli, nieupieranie się przy niczym
Upór. Silna wola i determinacja
Mała rywalizacyjność  Ustępliwość
Dominacja
Bierność,  wyczekiwanie, działanie przez zaniechanie
Aktywność
Osiąganie celów „przypadkiem” , intuicyjność działania  „Dziecko we mgle”
Mistrz strategii
Sprytny, czujny
Lękliwość spowodowana bujną wyobraźnią
Odwaga mimo strachu i wybujałej wyobraźni
Uduchowienie  - otwarcie na nieuchwytne i na wartości, zwłaszcza na duchowe.
Sceptycyzm wobec wartości, podważanie ich
Kontakt  z  niewidzialnym. Bujnie rozwinięta fantazja i wyobraźnia 
Umysł detektywa
Trudności z życiem na planie materialnym. Nieradzenie sobie z materią. Eskapizm
Zabezpieczony i przygotowany na najgorsze i na „czarną godzinę”
Idealizm. Organizuje sobie życie wokół idei, wiary
Sceptycyzm, podejrzliwość wobec idei czy wiary

Czego Ryby mogą nauczyć się od Skorpiona?
➤Ryby zmniejszają wojowniczość Skorpiona
➤Wpływ zmiennych Ryb rozprasza upór i nieprzejednanie Skorpiona
➤Ryby wyciszają silne i burzliwe życie emocjonalne Skorpiona i czynią go wrażliwym na bardziej subtelne, delikatne przeżycia i odczucia
➤Ryby pozwalają Skorpionowi łagodniej płynąć na fali uczuć i emocji  zamiast się z nimi siłować i zmagać z namiętnościami
➤Ryby nadają Skorpionowi więcej otwartości i wyrozumiałości  dla potrzeb drugiego człowieka, zwiększając jego empatię i chęć zaangażowania się w pomaganie, w czym dzięki swemu uporowi może być bardzo skuteczny 
➤Ryby  rozmywają Skorpionie poczucie zagrożenia i pozwalają  mu na większy luz i obniżenia wysokiego poziomu kontroli nad sobą i światem
➤Ryby zwiększają idealizm i zainteresowanie Skorpiona rozwojem duchowym oraz „wyższymi” wartościami

Czego Skorpion może nauczyć się od Ryb?
➤Skorpion ułatwia Rybom ogarnięcie swych zmiennych, płynnych, nieokreślonych uczuć i emocji 
➤Skorpion zwiększa odporność psychiczną i tym samym obniża lękliwość Ryb
➤Skorpion zwiększa poczucie wpływu i kontroli Ryb
➤Skorpion wzmacnia silną wolę i zdecydowanie Ryby – także co do tego, co czuje i czego osobiście  potrzebuje
➤Wpływ Skorpiona umożliwia Rybom godzenie ich altruizmu i empatii z realizacją bardziej osobistych celów
➤Skorpion zwiększa krytycyzm, czujność i bystrość Ryby, dzięki czemu trudniej ją zmanipulować czy wykorzystać, zaś łatwiej jej chronić siebie  
➤Pod wpływem Skorpiona Ryby chętniej porzucają swą bierność i podejmują konkretne działanie, a do tego działają sprytniej i bardziej strategicznie  

Relacja Rak - Ryby
I znów skutki relacji  Rak – Ryby dotyczą nie tylko sytuacji, w której w czymś indywidualnym horoskopie jakieś elementy będące w znaku Raka i Ryb tworzą klasyczny trygon – chociaż oczywiście jest to oddziaływanie najbardziej wyraziste.  Kombinacja ta przejawiać się też może inaczej, dlatego moje wnioski dotyczą również poniższych sytuacji:  

➤Związek  partnerski Raka i Ryb
➤Słońce w Rybach – Księżyc w  Raku
➤Słońce w  Raku  – Księżyc w Rybach
➤Słońce lub Księżyc w Rybach – ascendent w  Raku
➤Słońce lub Księżyc w  Raku  – ascendent w Rybach
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Raku –  inna planeta osobista lub oś w Rybach
➤Aspekt między Księżycem a Neptunem 
➤Księżyc w 12 domu (oraz do pewnego stopnia Neptun w 4 domu)
➤Aspekt Neptuna do planety w Raku
➤Aspekt Księżyca do planet w Rybach  

Z połączenia współpracujących ze sobą energii Raka i Ryb wynika:
➤Silne odczuwanie oraz łatwe odczuwanie wyrażanie uczuć i emocji
➤Brak kontroli nad nieokiełznanymi uczuciami i emocjami; humorzastość i nieprzewidywalność
➤Wysoki poziom lękliwości. Dążenie do spokoju w otoczeniu oraz do bezpieczeństwa; unikanie ryzyka i sytuacji zagrażających
➤Czułość, nadwrażliwość, mała odporność psychiczna
➤Wrażliwość na bardzo subtelne bodźce z „tamtej strony”
➤Dobrze rozwinięta fantazja i wyobraźnia
➤Wyjątkowo silne działanie intuicji i przeczuć
➤Romantyczne, sentymentalne nastawienie do świata i ludzi  
➤Empatia, współczucie, dobroć i delikatność wobec innych 
➤Dobre serce, altruizm, chęć pomagania, poświęcanie się dla innych 
➤Uległość, podatność na wpływy otoczenia, wycofywanie się, łatwość zastraszenia 

Różnice między Rakiem a Rybami
Najmniej różnic (a więc i potencjalnych źródeł konfliktu) dotyczy pary Rak – Ryby. To zdecydowanie najmniej konfliktogenne i rodzące małą ilość sprzeczności wewnętrznych spośród wszystkich kombinacji w żywiole wodnym:   

Cechy/sposób działania Raka
Cechy/sposób działania Ryb
Łatwe i wyraziste wyrażanie uczuć i emocji, które w znaku kardynalnym płyną swobodnie
Humorzastość i kapryśność widoczna na zewnątrz i mająca wpływ na działanie
Delikatność i subtelność uczuć emocji   (Woda pod postacią pary)
Emocje i uczucia są nieuchwytne, ulotne. Emocjonalny zgiełk i  chaos  niejasność uczuć i emocji lub emocjonalne wyciszenie
Rodzinność. Troska i tworzenie więzi uczuciowej z najbliższymi.  Empatia, altruizm, dobre serce, opiekuńczość zwłaszcza wobec tych, którzy uznani zostali za swoich
 Kolektywizm. Kocha cały świat. Nastawienie na „TY” i na zbiorowość, której trzeba pomóc

Trwanie przy tradycji, zwyczaju, zapuszczanie korzeni, silne osadzenie w tym, co jest oraz w przeszłości
Elastyczność, płynięcie z prądem zmian 
Czujność. Zabezpieczenie się.
Bezbronność i bezwolność, skłonność do bycia ofiarą 
Aktywność w wyrażaniu uczuć i osiąganiu za ich pomocą swych celów
Bierność, pasywność. wyczekiwanie, działanie przez zaniechanie Mała rywalizacyjność.  Ustępliwość

Czego Rak może nauczyć się od  Ryb?
➤Ryby wyciszają i wysubtelniają silne i wyraziste - niekiedy przytłaczające - uczucia i emocje Raka, powodując że mniej „nakręca się ” on emocjonalnie
➤Pod wpływem Ryb Rak  wysyła swą empatyczną i opiekuńczą energię dalej w świat poza swych najbliższych i mury własnego domu, angażując się w pomocową działalność  na szerszą skalę (nawet o zasięgu społecznym)
➤Ryby ułatwiają Rakowi wyrywanie korzeni, oderwanie się od przeszłości poprzez jej rozmycie, zmniejszając jego tradycjonalizm i  mentalnego tkwienia w tym, co już odeszło
➤Pod wpływem Ryb jednym ze sposobów na zagospodarowanie przez Raka swych aktywnych emocji  i uczuć jest szeroko rozumiany rozwój duchowy  

Czego Ryby mogą nauczyć się od Raka?
➤Kardynalny Rak uaktywnia bierne Ryby i skłania je do skonkretyzowania i zagospodarowania ich rozmytych uczuć i emocji;  wpływ Raka podnosi skuteczność działania Ryb pod wpływem uczuć i emocji
➤Rak dodaje Rybom energii i zwiększa chęć realizacji jakiś społecznych ideałów
➤Rak ułatwia Rybom tworzenie trwalszych więzi z najbliższymi
➤Rak ukierunkowuje empatię, altruizm i opiekuńczość  Ryb także na najbliższych, dzięki czemu nie wędruje ona tylko  w „cały świat”      
➤Rak zwiększa przywiązanie zmiennych Ryb do stanu obecnego oraz do przeszłości
➤Wpływ Raka powoduje, że Ryby stają się bardziej pamiętliwe, rozpamiętujące i mniej skłonne do  szybkiego wybaczania i zapominania
➤Rak zwiększa czujność Ryb, zmniejszając nieco jej skłonność do naiwności i bycia ofiarą


A Wy jak odczuwacie oddziaływanie dwóch znaków zodiaku z trygonu wodnego w Waszym horoskopie? Zgadzacie się z moimi spostrzeżeniami?  

Podziel się :)

10 komentarzy:

 1. A co jeśli kobieta rak jest z partnerem rakiem :-))

  OdpowiedzUsuń
 2. A to już pytanie o koniunkcję, czyli dwie planety w tym samym znaku.
  Taka koniunkcja oznacza, że oboje posiadają podobne cechy i mają zbliżony system wartości (do tego odnosi się m.in. fragment mojego wpisu: Co łączy wszystkie znaki żywiołu wodnego ?), co ułatwia dogadanie się (choć zawsze trzeba brać pod uwagę całe horoskopy obojga!).
  Z drugiej jednak strony ten sam znak zodiaku to nie tylko te same zalety i sposób działania, ale i ... te same wady oraz słabości (i to razy dwa;)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Gorzej gdy ktoś co ma Słońce na początku raka ma być z kimś co ma Słońce 15 stopni w znaku skorpiona i mają dokładna półtorakwadraturę.W tych okolicach też są jakieś gwiazdy.Należy pamiętać że znaki zodiaku w różnych częściach oznaczają coś w znacznym stopniu rożnego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Osobiście nie biorę pod uwagę aspektów typu półkwadratura, nie uwzględniam także gwiazd stałych, więc nie mam zdania na ten temat. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzięki, fajnie się czyta.

  OdpowiedzUsuń
 6. U mnie się zgadza. Ja ryba, mąż rąk a nasz syn skorpion :D

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawy artykuł. Bardzo mało jest tego typu informacji w ojczystym języku. Świetna podstawa do analizy swojej wibracji. Tabelki screenuję :).

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo dziękuję za mile słowa. Pozdrawiam ciepło:)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.