środa, 13 lipca 2022

Jak odnaleźć zawodowe powołanie? - czyli o Merkurym w roli sygnifikatora pracy zawodowej

 


Przyznaję, że poszukujący w astrologii jasnej odpowiedzi na pytanie: „na jaki profil klasy mam się zdecydować?” lub „jaki zawód wybrać?”,  mają powody do rozczarowania.   Horoskop nie ujawni bowiem jednoznacznie nawet tego, czy mamy do czynienia z umysłem ścisłym, czy też z humanistycznym. Nie wskaże też, czy lepszy byłby biol – chem, czy  mat – fiz,   ani tego,  że mamy przed sobą „kółko” przyszłego szewca lub aktora. Nie zmierzy także poziomu inteligencji oraz zawodowych aspiracji, mających zwykle ścisły związek ze środowiskiem, z którego się wywodzimy. 

Astrolog doradcą zawodowym?

Jeśli chodzi o zainteresowania, preferencje i pomoc w wyborze profilu kształcenia, tu wciąż niedoścignione są testy wykonywane przez psychologa lub profesjonalnego doradcę zawodowego.  Tak już jest, że nie wiedzieć czemu, jedni lubią poezję, a inni zupę pomidorową – zaś możliwości wyczytania tego w ich horoskopie są znikome. Jedni obdarzeni się genami warunkującymi dużą sprawność i wytrzymałość, co predestynuje ich do pracy w ruchu, jeszcze inni to typowi intelektualiści i mole książkowe. Chociaż te cechy nieco już łatwiej odczytać w kosmogramie, jednakowoż sądzę, że nie można oczekiwać od astrologa sporządzenia wykazu zawodów odpowiednich dla właściciela badanego horoskopu.

Niestety kolejność musi być odwrotna – to posiadacz horoskopu wstępnie dookreśla swoje zainteresowania (polski, biologia czy fizyka?); artykułuje, co go pociąga, a jakie rodzaje prac wedle swych upodobań zdecydowanie wyklucza. Rolą astrologa jest raczej „przymierzenie” horoskopu do propozycji szukającego drogi zawodowej i ustalenie, czy jego astrologiczne zasoby są adekwatne do tego, co mu w duszy gra.

 Astrologia tradycyjna czy humanistyczna?  

Nawet jeśli tradycja astrologiczna próbuje przypisywać zawody do planet i znaków zodiaku, osobiście nie widzę  większego  zastosowania  tej  starożytnej, dość sztywnej klasyfikacji do czasów współczesnych.  Jednym z ważnych powodów jest to, że w płynnej ponowoczesności XXI wieku sytuacja na rynku pracy zmienia się z niespotykaną dotąd szybkością. Znawcy zagadnienia podkreślają na przykład, że większość dzisiejszych absolwentów szkół będzie w przyszłości wykonywało profesję, która dziś nie jest jeszcze nawet znana. W tej sytuacji astrologia tradycyjna wydaje się pozostawać daleko w tyle, za to o wiele bardziej może się sprawdzić psychologiczno - humanistyczne podejście do zagadnienia – to jest dopasowanie profilu osobowościowego, który to odzwierciedlony  jest  w horoskopie urodzeniowym, do zakresu zadań związanego z danym zajęciem. 

 Merkury sygnifikatorem życia zawodowego

Choć wykonywanie niemal każdej pracy w jakimś stopniu wymaga myślenia, pozycja Merkurego jest szczególnie istotna w zawodach opierających się na zmożonej aktywności umysłowej – a więc w takich, w których mamy do czynienia z komunikacją, informacją, gdy musimy rozwiązywać bardziej złożone problemy teoretyczne lub  pracować koncepcyjnie. Wbrew pozorom takich profesji jest bardzo dużo – jeśli nie większość, na przykład: 

·        ⏩Rozmaite stanowiska urzędnicze

·        ⏩Praca w mediach (np. dziennikarz) i reklamie (np. copywriter)

·       ⏩  Branża edukacyjna

·        ⏩  Działalność naukowa

·      ⏩    Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem (od  pracownika infolinii, przez sprzedawcę po np. psychologa)

·        ⏩   Obsługa sekretariatu

·        ⏩  Zawody prawnicze

·       ⏩  Zarządzanie i administrowanie

Stąd też pewnie mówi się o ponadprzeciętnej roli „posłańca bogów” w interpretacji horoskopu pod kątem spraw zawodowych, kiedy to Merkury - czasem nieco bagatelizowana w bardziej ogólnych  odczytach – niepostrzeżenie zaczyna nabierać dużo większego znaczenia. 

Zawody mniej i bardziej merkurowe

Niewątpliwie wieloletnie i satysfakcjonujące wykonywanie zawodu opierającego się na wyjątkowo  dużej aktywności intelektualnej najczęściej wiąże się z mocną pozycją Merkurego w kosmogramie. O takiej to pozycji mówimy w sytuacji, gdy: 

⇾Merkury jest na osi horoskopu

⇾Merkury przebywa w 1 lub 10 domu

⇾Merkury tworzy  koniunkcję do Słońca

⇾Merkury znajduje się w Bliźniętach lub w Pannie

Z drugiej strony istnieje cała gama zajęć, które już nie w tak oczywisty sposób są czysto merkurowe, gdyż wymagają również talentów związanych z innymi planetami, toteż wykonujący je niekoniecznie mają podbitą tęże planetę w horoskopie urodzeniowym.

Zasadniczo nie sposób jednak wykonywać żadnego zawodu, który nie polega na mechanicznym, bezrefleksyjnym powtarzaniu procesu lub bezrefleksyjnym wykonywaniu wymyślonych przez innych procedur, bez odwoływania się do sfery intelektu.  Dlatego też to Merkury właśnie pokaże, czy osoba w wybranym przez siebie fachu jest w stanie realizować te ciążące na niej zadania lekko i swobodnie, które wymagają zaangażowania umysłu, gdyż jej intelektualne oprogramowanie dobrze radzi sobie z tym typem pracy umysłowej, czy też będzie ona trudzić się niepomiernie, na dodatek nie osiągając zadawalających rezultatów, ponieważ jej styl myślenia nie pasuje do powierzonych obowiązków.

 Merkury a spełnienie zawodowe

Jak już ustaliliśmy, z Merkurym jako sygnifikatorem wykonywanej pracy jest ta trudność, że nie mierzy on wydolności intelektualnej i nie determinuje konkretnych zainteresowań. Jego pozycja w znaku, w domu oraz odbierane aspekty stanowi  jednak  „profil mentalny”, który  pokazuje między innymi to, w jakim typie pracy umysłowej bez problemu odnajdzie się posiadacz danej konfiguracji, i to bez specjalnego treningu czy wysiłku, a z jakim rodzajem aktywności będzie mu raczej nie po drodze. Dopiero potem metodą indukcji można do tego dobrać określone stanowiska i profesje, które wymagając takiego właśnie podejścia, dlatego są odpowiednie dla pytającego.    

 Naturalnie posadowienie  „boskiego posłańca” w znaku bądź brak jakiegoś aspektu niczego jeszcze nie przesądza. Teoretycznie bowiem właściciel każdego Merkurego może być nauczycielem czy dziennikarzem, jednak w zależności od pozycji tej planety (a precyzyjnie od całego horoskopu) będzie on zupełnie innym typem belfra, obierze inny styl nauczania czy uprawiania dziennikarstwa.  Na pewno jednak Merkury w Raku pokaże, że łatwiej będzie być nauczycielem empatycznym, odwołującym się w toku wykładów do emocji  uczniów, a trudniej zaś pewnym siebie i odważnym dziennikarzem śledczym, który wyrzucony przez drzwi wróci przez okno.  Nie zmienia to faktu, że człowiek z Merkurym w Raku może być na przykład wspaniałym dziennikarzem – felietonistą i wrażliwym obserwatorem rzeczywistości  społecznej, natomiast niektórzy uczniowie od czułego nauczyciela z Merkurym w Rybach wolą gawędziarza z Merkurym w znaku powietrznym lub zasadniczego pana od biologii z Merkurym w Koziorożcu.      

 Niewątpliwie są więc różne style uprawiania merkurowych zawodów, ale są także stanowiska wymagające dość określonych predyspozycji umysłowych, a ich nieposiadanie wręcz poważnie utrudnia dobre wykonywanie powierzonych zadań. Dlatego też wybierając pracę dla siebie, zdecydowanie warto wziąć pod uwagę położenie Merkurego. W kolejnych moich wpisach przeanalizuję położenie tej planety w poszczególnych znakach zodiaku pod kątem  mocnych i słabych stron w sferze zawodowej.

 

Podziel się :)

1 komentarz:

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.