czwartek, 29 września 2016

Znak Wagi i 7 litera astrologicznego alfabetu

🌟

Znaki zodiaku: Waga
Wcale nie trzeba urodzić się pod znakiem Wagi, by myśleć i działać jak Waga.  Jednocześnie nie każdy, kto urodził się w znaku Wagi, rozpoznaje w sobie wszystkie cechy tego znaku. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy w czyimś horoskopie w Wadze znajduje się jedynie urodzeniowe Słońce (nie może być inaczej, gdy ten ktoś urodził się między 23.09 a 22.10), zaś pozostałe planety i ważne punkty horoskopu przebywają w zupełnie innych znakach. Jednak na pewno będziemy mieć w sobie sporo ze zodiakalnej Wagi wtedy,  gdy:


 • W dniu naszego urodzenia w znaku tym znajdowały się ważne ciała niebieskie lub osie horoskopu, zwłaszcza jeśli będą to planety osobiste (Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus lub Mars) lub ascendent. Im więcej elementów naszego kosmogramu okupuje ten znak, tym więcej z charakterystyki znaku Wagi odnajdziemy w swojej  osobowości. 
 • Mamy  mocno podkreślony 7 dom horoskopu 
 • Mamy silną Wenus w horoskopie


To jeszcze nie wszystko – cechy tego znaku ujawniają się również w sprawach domu, który  w naszym horoskopie rozpoczyna się w znaku Wagi.  
Osobiście bardzo lubię teorię wywodzącą się z astrologii humanistycznej, która mówi o tzw. 12 literach astrologicznego alfabetu. Według niej każdy znak, jego władca oraz powiązany z tym znakiem dom mają ze sobą tak wiele wspólnego, że można mówić o pewnym spójnym bloku znaczeniowym. A zatem Baran, dom pierwszy oraz Mars pod wieloma względami wyrażają się podobnie, a działanie tych 3 elementów można opisać łącznie pod hasłem  „pierwsza litera astrologicznego alfabetu”. Podobnie Byk, dom drugi oraz Wenus składa się na literę drugą, Bliźnięta, dom trzeci oraz Merkury na literę trzecią itd.  Idąc tym tropem, znak Wagi, dom 7 oraz planeta Wenus łącznie tworzą tzw. na siódmą literę astrologicznego alfabetu, ponieważ – przy wszystkich różnicach między ideą znaków zodiaku a zasadą funkcjonowania domów i planet – w gruncie rzeczy działają w dość zbliżony sposób.
A zatem jak zachowują się ludzie z silnie podkreślonym znakiem Wagi, z mocną Wenus lub zaakcentowanym 7 domem? Oto najważniejsze słowa - klucze, które kryje w sobie siódma litera astrologicznego alfabetu. Mam nadzieję, że pozwolą one zrozumieć ogólne zasady działania tego znaku, planety i domu. Z tych kilku kluczowych zasad można łatwo wywieść niemal wszystkie  właściwości przypisywane znakowi Wagi, planecie, która nim włada oraz 7 domowi. Choć charakterystykę Wagi  łatwo odnaleźć w rozmaitych publikacjach o tematyce astrologicznej,  to jednak często  jest ona przedstawiana w formie chaotycznej i trudnej do zapamiętania „wypiski” cech charakteru. Ja zaś postanowiłam nadać tym cechom pewną logiczną strukturę.  Oto ona:

1.Dążenie do równowagi  - nie bez powodu symbolem znaku Wagi jest obiekt składający się z dwóch szal.  Szale te symbolizują nieustanne dążenie do osiągnięcia równowagi, które to – co warto podkreślić – nie ma końca, gdyż stan ten zawsze okazuje się  ulotny i co jakiś trzeba go ustanawiać ponownie. 

Cechy pozytywne wynikające z tego „wyważenia” to:
 • Harmonia i umiar   egzystencja ma być spokojna i zrównoważona, co osiąga się głównie poprzez unikanie jak ognia  popadania w przesadę i skrajności – zarówno zbyt silnych emocji, natłoku obowiązków, jak i nadmiaru wszelkiego rodzaju innych bodźców
 •   Zgodne i pokojowe nastawienie do świata
 •  Zamiłowanie do  klasyki – tradycyjne, stare, wypróbowane i dlatego stosunkowo bezpieczne sposoby działania gwarantujące równowagę wewnętrzną są tu najmilej widziane i ostatecznie najchętniej wybierane. W rezultacie unika się tego, co radyklane, gwałtowne, zbyt nowatorskie czy - nie daj Boże - nadmiernie  rewolucyjne
 •  Poszanowanie dla prawa i sprawiedliwości – gdy zakłócany jest porządek społeczny bądź łamane są reguły gry, jedna z szal niebezpiecznie przechyla się, co zagraża równowadze i czemu wobec tego trzeba natychmiast przeciwdziałać

Cieniem jest: 
 •  Niezdecydowanie – planeta w Wadze czy w 7 domu tak długo roztrząsa, dywaguje i waży wszystkie opcje i różne strony zagadnienia, że niejednokrotnie problem rozwiązuje się sam lub jest już za późno, by działać 
 •  Chwiejność poglądów – na każdy argument znajduje się natychmiast jakiś kontrargument, zaś wahania i niechęć do jednoznacznego opowiedzenia się po jakiejś stronie przypomina słynne wałęsowskie „jestem za, a nawet przeciw”
 •  Unikanie sporów, konfliktów i problemów – mówi się, że Waga, Wenus czy 7 dom woli „zły pokój niż dobrą wojnę”, dlatego też niekiedy  chowa głowę w piasek na tak długo, aż sprawa wywołująca dyskomfort po prostu przycichnie
 •  Prowokowanie sytuacji wymagających sporu, dyskusji czy uzgadniania stanowisk - robienie zamieszania i sztuczne wywoływanie problemów paradoksalnie ma na celu … ponowne wyważenie wszystkich opcji i odzyskanie zaburzonej równowagi   
 •   Formalizm – posługiwanie się formą, konwencją i „nakładanie maski” szalenie przecież ułatwia zachowanie  spokoju i równowagi 
 •  Lenistwo – czyli unikanie przemęczania się czy przepracowania, które jest przecież poważnym naruszeniem stanu harmonii i  równowagi

2.Nastawienie na „TY”  - wszystko to, co związane z 7 literą astrologicznego alfabetu, nie znosi bycia  w pojedynkę - i to nie tylko w życiu osobistym. Waga, 7 dom czy Wenus nie tyle nie chcą, co wręcz nie potrafią działać jako single – muszą współpracować i współegzystować. Dlatego w sferze, którą w naszym horoskopie zawiaduje Waga, desperacko szukamy towarzystwa. Przy czym wcale nie musi to być tłum – wystarczy nam jeden partner.  Jest on nam niezbędny do podjęcia jakichkolwiek konstruktywnych działań. Planety w 7 domu oraz Wenus reagują dopiero na obecność drugiego człowieka i potrzebują odzewu ze strony „ty” – inaczej marnieją. 

Pozytywne cechy wynikające z tak dużego otwarcia się na „ty” to: 
 •  Wdzięk i urok osobisty – wszystko to ma na celu zachęcenie do siebie potencjalnego partnera 
 •  Towarzyskość – czyli łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów  z ludźmi oraz potrzeba otaczania się nimi 
 •  Potrzeba kooperacji – czyli zamiast samotnego działania w pojedynkę preferowane jest współdziałanie, konsultowanie się i szukanie wsparcia w drugim człowieku
 •  Przestrzeganie zasad umowy społecznej – bo jeśli tak bardzo potrzebujemy wokół siebie ludzi, nie możemy ich do siebie zrażać zachowaniami nie fair 
 •  Zdolności partnerskie – a więc odpowiednia doza ugodowości tak potrzebnej w związku oraz  troska  o podtrzymywanie  wynegocjowanych w wielkim trudzie kompromisów, a także otwartość na potrzeby „drugiej  połówki”, wyrozumiałość i tolerancja 
 •  Aktywność społeczna – choć 7 litera reprezentuje przede wszystkim potrzebę relacji jeden na jeden, kardynalność znaku Wagi czy 7 domu przejawia się nierzadko w podejmowaniu inicjatyw społecznych czy byciu (zwykle nieformalnym) liderem grupy
·     Cienie nadmiernego zapatrzenia w „ty” to: 
 •  Wyrzeczenie się własnego  „ja” na rzecz „ty” – zbyt silna potrzeba bycia sparowanym może powodować zatratę swojego zdania i uleganie wpływom drugiej strony, byleby tylko nie pozostać samotnym 
 • Koncentrowanie się  głównie na potrzebach i oczekiwaniach innych, życie sprawami innych ludzi - co w skrajnym przypadku prowadzić może do rozmycia poczucia tożsamości, braku decyzyjności, a także osobistego celu czy własnego zdania w najprostszej nawet kwestii
 •  Nieumiejętność bycia samemu - uzależnienie od obecności innych ludzi, lęk przed samotnością, niesamodzielność i szukanie partnera „na siłę”, byle tylko „ jakiś był”
 •  Nieautentyczność – potrzeba bycia miłym i lubianym, mówienie tego, czego oczekują inni, unikanie szczerości, a tym samym ewentualnych „zgrzytów”  w relacjach
 •  Manipulowanie innymi – wszystko po to, by za pomocą „ty”, od którego czujemy się uzależnieni, nie wprost, lecz pokrętnie zrealizować jednak własne cele
3.Bycie dyplomatą - ta ważna cecha kluczowa 7 litery astrologicznego alfabetu służy nie tylko ułatwieniu nawiązania kontaktów, byciu lubianym, ale i zręcznemu osiąganiu własnych celów.

Skutki pozytywne to: 
 •  Takt, grzeczność, wysoka kultura osobista – czyli umiejętność właściwego zachowania się , wyczucie sytuacji oraz tzw. dobre maniery, którymi łatwo zapunktować  
 • Elastyczność  - wyrażająca się m.in. w jakże potrzebnej w dyplomacji strategii niepalenie za sobą mostówElastyczność  - wyrażająca się m.in. w jakże potrzebnej w dyplomacji strategii niepalenie za sobą mostów
Cień nadmiernie rozwiniętego zmysłu dyplomacji to:
 •  Nieszczerość, nakładanie maski, lawirowanie - tłumienie prawdziwych poglądów, uczuć i emocji, „bo tak wypada” (lub tego oczekuje druga strona – patrz klucz nr 2), a także  ukrywanie swych intencji i osiąganie celów naokoło, nie wprost 
 •  Posługiwanie się formą i konwenansem – jest to kolejna metoda na zachowanie się  zgodne z protokołem dyplomatycznym, tak aby nie budzić niechęci czy kontrowersji  oraz aby nikomu niczym nie uchybić

·     4.Intelektualne nastawienie do świata - 7 litera astrologicznego alfabetu związana jest z żywiołem powietrznym, a więc kieruje się w przede wszystkim intelektem, a nie uczuciami, emocjami, wiarą czy intuicją. 
 
Pozytywne strony to: 
 • Racjonalizm  - czyli rozsądek ma głos decydujący    
 • Obiektywizm, dystans emocjonalny i trzeźwość spojrzenia – umiejętność bezstronnego osądu sytuacji (także swojej własnej) 
 • Komunikatywność, rozmowność – od gładkiej gadki-szmatki na każdy temat do chęć podejmowania poważnej dyskusji i polemiki pozwalającej na przestawienie argumentów na rzecz jakiegoś stanowiska (Waga to oprócz Strzelca tzw. „pierwszy dyskutant” w zodiaku!) 
 •  Zdolności negocjacyjne – łatwe dostrzeganie tzw. dwóch stron medalu oraz możliwości zawarcia umowy czy kompromisu
 •  Łatwość tworzenia nowych teorii i koncepcji
 •  Obmyślanie strategii działania – to urodzony taktyk i strateg zdolny do stworzenia niejednego napoleońskiego planu
·      
Cień nastawienia intelektualnego to:
 •  Chłód emocjonalny – uczucia i emocje obrobione przez intelekt trudno poczuć. Nie cechuje ich też szczególna siła rażenia
 •  Nadmierne teoretyzowanie – co gorsza w oderwaniu od  przyziemności i tzw. „prozy życia”, co oznacza, że wyniki rozważań nie zawsze mają zastosowanie w praktyce.  Ponadto  niekiedy o wiele więcej się myśli i mówi niż robi 
 •  Dyskusja dla dyskusji  - skłonność do niekończącego się snucia rozważań, dywagowania i teoretyzowania bez próby dotarcia do konkluzji
 • Gadulstwo, plotki, intrygi – czyli zamęt i robienie tzw. „młyna”, aby „coś się działo” na poziomie komunikacji (także jako pokłosie zainteresowania życiem innych ludzi)
5. Zamiłowanie do piękna, przyjemności i wygody

Pozytywne strony to: 
 •  Dobry gust i smak, klasa i elegancja  – często wyraża się to w stylu ubierania, aranżacji wnętrz itp.
 •  Zainteresowania i/lub zdolności artystyczne
 •  Potrzeba luksusu i  przyjemności -  nastawienie na wygodę, posiadanie pięknych przedmiotów i robienie w życiu samych tylko przyjemnych, mało wymagających rzeczy   
·      Cień to:
 •  Przerost formy nad treścią – czyli dbanie o pozory i „piękną okładkę”, za którą nic szczególnego się nie kryje 
 •  Wygodnictwo –  duże oczekiwania co do  poziomu komfortu życiowego -  i to nie tylko w sferze materialnej
 •  Unikanie rutyny i spraw przyziemnych – nie lubimy się  trudzić, nudzić, brudzić, a więc nie przepadamy za regularnym rytmem dnia codziennego. Najlepiej, żeby zawsze „była niedziela”
·      
·    
·      

Podziel się :)

1 komentarz:

 1. Byk.. hm.. często słyszę, że z tym znakiem Wenus jest powiązana. Jest? Bym powiedziała, że na co dzień znacznie dalej mi do delikatnej i pięknej Wenus za to bardziej po drodze z jakimś brzydkim rogaczem ;)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.