sobota, 14 października 2017

Astrorady dla mam cz.2 – macierzyństwo a Księżyc w znakach wodnychKsiężyc w znakach w żywiołu wodnego – a zwłaszcza w znaku Raka – najsilniej chyba związany jest z tradycyjnie pojmowaną rolą matki. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż światło to zaliczane jest do planet wilgotnych i zimnych, dlatego zasadniczo dobrze czuje się, gdy przebywa w tym właśnie żywiole (no może z wyjątkiem Skorpiona gdzie według astrologii klasycznej znajduje się w tzw. upadku).


Zanim zaproszę do lektury 2 części mojego opracowania, chciałabym przypomnieć o pewnej bardzo ważnej kwestii. Otóż Księżyc w horoskopie kobiety jest oczywiście sygnifikatorem macierzyństwa i dlatego bardzo wiele mówi o tym, jak w sposób instynktownie wchodzi ona w rolę matki wobec swego potomstwa, jak również wobec innych osób i istot jej bliskich (np. niedołężni rodzice, zwierzęta domowe) wymagających opieki, troski, czułości i wsparcia w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych. Jednak na to, jak zachowuje się ona w takiej sytuacji, mogą i mają wpływ także inne elementy jej horoskopu.  


Natomiast sam Księżyc oraz jego aspekty w dalszym ciągu pokazują, jaka jest jej naturalna kobieca aura, którą - często całkiem nieświadomie - promieniuje na otoczenie. Jest to coś, nad czym właściwie nie sposób zapanować i co sama właścicielka Księżyca dostrzega nierzadko dopiero po czasie, gdy energia już popłynie, przynosząc konkretne rezultaty lub wywołując namacalne skutki – na przykład w postaci reakcji innych na jej sposób wyrażania matczyno – opiekuńczej energii.    


Księżyc w żywiole wodnym (w Raku, Skorpionie i Rybach) - charakterystyka ogólna 

Zalety: Matki posiadające Księżyc w znakach wodnych mają najlepszy instynktowny kontakt ze światem uczuć i emocji, w związku z czym potrafią delektować się swym macierzyństwem i przeżywać matczyną miłość całą sobą. Częściej niż w przypadku Księżyców w innym żywiole posiadanie dzieci staje się sensem ich życia, dlatego też poświęcają się temu bez reszty.

Z reguły odczuwają wyjątkową silną jedność duchową ze swym dzieckiem. Są empatyczne, współczujące i dzięki wrodzonej intuicji łatwo rozumieją przeżycia, jak i odgadują potrzeby  pociechy -  w tym szczególnie potrzeby psychiczne - niejednokrotnie potrafiąc je zaspokoić, zanim jeszcze zostaną wypowiedziane. Są także elastyczne – umieją szybko dostroić się do oczekiwać dziecka, które są dla nich priorytetem  i często stają się o wiele ważniejsze niż potrzeby ich samych. 


Łatwo jest im spontanicznie wyrażać miłość i czułość wobec dziecka, a ponieważ promieniują energią pełną dobroci i miłości nie tylko wobec syna czy córki, ale i całego świata (zwłaszcza w przypadku Księżyca w Raku i w Rybach), potomstwo tych matek ma szansę na dobry kontakt z własnymi emocjami, na nabycie umiejętności okazywania ich,  a także – mając taki wzorzec - na ukształtowanie w sobie postawy życzliwości i altruizmu wobec bliźnich.


Mamy z Księżycem w znakach wodnych instynktownie umieją zapewnić dziecku zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i przynależności, tworząc głębokie więzy rodzinne  i tego też uczą swe dzieci. 


Wady: Ponieważ związek tych kobiet z potomstwem bardzo często prowadzi do tzw. „komunii dusz”, skutkiem tego bywa obustronne emocjonalne uzależnianie: matki od dziecka  oraz  dziecka od matki. Gdy więź jest zbyt silna, wówczas syn czy córka od najmłodszych mają trudności najpierw ze zbudowaniem własnej tożsamości, a potem z usamodzielnieniem się i życiem po swojemu.  Zresztą matka ta bardzo niechętnie wypuszcza dziecko z gniazda, a nawet jeśli wyfrunie ono w sensie fizycznym, to i tak długo może pozostać uzależnione od niej psychicznie. Zbyt silne przywiązanie do własnego dziecka może unieszczęśliwiać obie strony, zwłaszcza jeśli między matką a potomstwem powstanie coś w rodzaju „toksycznej symbiozy”.

Problemem matek z Księżycem z znaku wodnym może być to, że kochając latorośl tzw. „głupią miłością”, rozpieszczają dziecko, są zbyt pobłażliwe, pozwalają mu na zbyt wiele i nie dostrzegają jego wad.    


Są to często mamy  nadopiekuńcze, skłonne do wyręczania dziecka w zbyt wielu sprawach, przez co nie uczą go samodzielności i niezależności. Bywają także przewrażliwione – reagują przesadnie na każdy problem pociechy, jak również same bardzo przeżywają ich własne problemy w relacji z dzieckiem, co źle wpływa na  samopoczucie psychiczne. 


Księżyc w znaku wodnym najbardziej ze wszystkich Księżycy predestynuje to bycia tzw. „matką – Polką” – całkowicie poświęcającą się dziecku i nie mającą przez to tzw. „swojego życia”.   W rezultacie zdarza się, że robią z siebie męczennice, by po latach poczuć się niedocenioną i „porzuconą” przez dorastającego syna czy córkę.  Księżyc w znaku Raka 

Zalety, które można wykorzystać:

Mama Księżycem w Raku pod względem konstrukcji psychicznej jest wprost stworzona do  tej życiowej roli. Odczuwa silny instynkt macierzyński, a przy tym posiada zadatki na bardzo dobre wywiązywanie się ze swych matczynych zadań, gdyż zaspakajanie potrzeb dziecka – zwłaszcza emocjonalnych – ma niejako we krwi.  


To typ matki – kwoki nieustannie troszczącej się o swe pisklęta. Z łatwością przychodzi jej dbanie o ciepło domowego ogniska, o regularne posiłki i o poczucie bezpieczeństwa potomków. Jest wspierająca, opiekuńcza, oddana i często odsuwa na bok swoje osobiste potrzeby, byle tylko zadbać o dobo dziecka i wzorowo wypełnić swe rodzicielskie obowiązki. Zresztą z reguły służy jej macierzyństwo i jest to obszar życia, w którym się w pełni realizuje  - nierzadko kosztem innych sfer, lecz za to z korzyścią dla syna bądź córki. Dzięki temu dzieci  zyskują także przez  nasiąknięcie dobrymi wzorcami rodzinnymi, które same będą mogły powielać we własnym, dorosłym życiu.


Ponieważ są to osoby wrażliwe i uczuciowe, na ogół łatwo wyrażające uczucia, ich potomstwo dorastające  wśród takich bodźców ma szanse ukształtować sobie takie właśnie pozytywne cechy.  Dotyczy to także dobroci, empatii, życzliwości oraz chęci pomagania innym i otwarcia na drugiego człowieka – to wartości, które są stale obecne w życiu ich synów lub córek od najmłodszych lat. 


Słabe strony, nad którymi należy pracować:

Matka z Księżycem w Raku jest często bardzo przeczulona i przewrażliwiona - także na punkcie swych dzieci, toteż reaguje olbrzymim stresem na wszelkie problemy, które nieuchronnie pojawiają się w trakcie ich wychowywania, jak również potem, w dorosłym życiu. Odbija się to nie tylko na jej zdrowiu - niepotrzebne zdenerwowanie, jak również życie w ciągłym napięciu negatywnie oddziałuje  także na potomstwo. 


To normalne, że każda matka martwi się o swoje dziecko, jednak mama z Księżycem w Raku częściej niż inne popada pod tym względem w przesadę.  Najchętniej nie wypuszczałby swego dziecka  spod swych opiekuńczych skrzydeł - niezależnie od tego, ile ono ma lat -  w obawie, że coś mu się stanie. Wokół przecież czyha tyle zagrożeń! W rezultacie „trzęsie się” nad nim i może zasiewać w nim  lękliwość lub nawet podcinać mu skrzydła, sabotując jego własne, odważne i niezależne cele życiowe, które pojawią się w miarę dorastania. Kobieta z Księżycem w Raku podświadomie dba o to, by jej pociecha zapuściła korzenie w domu rodzinnym jak najgłębiej i najlepiej nigdy go nie opuszczało, nawet gdy dorośnie. Ukochany syn czy córka może mieć więc problem z pełnym usamodzielnieniem się,  gdy okaże się, że jest uzależniony  – zwłaszcza pod względem emocjonalnym – od swej matki.  


Problemem matki z Księżycem w Raku może być też nadmiar macierzyńskich uczuć i pragnienie zaspokojenia wszelkich potrzeb dziecka, a w efekcie rozpieszczanie go, co psuje jego charakter.   Czasem cierpi też związek z partnerem, który wraz z pojawieniem się potomstwa schodzi na dalszy plan. 


Osobną kwestią jest nadwrażliwość i  pewnego rodzaju humorzastość posiadaczy Księżyca w Raku, skutkująca niestabilnością emocjonalną i wysyłaniem dziecku bardzo różnych, często sprzecznych komunikatów oraz formułowaniem różnych oczekiwań w podobnych sytuacjach. Może to niepokoić i rozstrajać nerwowo pociechę, a także utrudniać utrzymanie tak potrzebnego dziecku stałego rytmu dnia i schematu życiowego. To, jak wygląda dzień, zależy bowiem przede wszystkim od wciąż zmieniającego się nastroju mamy.  


Księżyc w Skorpionie (a także aspekt Księżyca z Plutonem) 

Zalety, które można wykorzystać:

Kobieta ta w macierzyństwo potrafi zaangażować się emocjonalnie całą sobą i bez reszty, z wielką – choć czasem skrywaną - pasją i namiętnością. Bycie mamą traktuje jak wyzwanie, któremu musi sprostać, toteż wykorzystuje do tego wszelkie siły i środki, by zapewnić dziecku dobre warunki. To matka wiele dająca z siebie, ale także bardzo wymagająca. 


Ponieważ instynktownie czuje, że życie to nie bajka, potrafi zapanować nad matczyną nadopiekuńczością i w dobrej wierze naraża dziecko na sytuacje, w których musi się ono nauczyć,   jak samemu dawać sobie radę w trudnych, a nawet w ekstremalnych sytuacjach. Podświadomie kształtuje więc w dziecku odporność psychiczną, siłę wewnętrzną oraz  waleczność. 


Będąc matką i wyrabiając  w dziecku właściwe postawy, dla jego dobra potrafi być konsekwentna i nieugięta, co sprzyja też budowaniu poczucia bezpieczeństwa.  


Dla matki z Księżycem w Skorpionie, która lubi snuć czarne scenariusze, zdając sobie sprawę z tego, jak niebezpieczny i zdradliwy może być świat i jak nieoczekiwanie mogą potoczyć się ludzkie losy, bardzo ważne jest zabezpieczenie przyszłości dziecka na tzw. „wszelki wypadek” – także pod względem materialnym, co też nierzadko czyni. 


Słabe strony, nad którymi należy pracować:

U Kobiet z Księżycem w Skorpionie macierzyństwo – podobnie jak  wszystkie inne doświadczenia życiowe -  wywołuje bardzo silne, często skrajne odczucia – od ogromnej miłości, do momentami równie wielkiej niechęci, złości czy gniewu. Niekontrolowane wybuchy tych negatywnych emocji mają destrukcyjny wpływ na syna bądź córkę i stanowią zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa. Ponadto dziecko tych kobiet od maleńkości nasiąka „ciężkimi” emocjami, które mogą udzielać się także jemu.  


Macierzyństwo kobiet z Księżycem w Skorpionie bywa źródłem lęku, zazdrości, rywalizacji, a momentami nawet … nienawiści. Wszystkie te uczucia i emocje szybko odczuwa dziecko, co powoduje, że może ono odbierać są matkę jako osobę toksyczną, a jej miłość jako zagrażającą i raniącą. 


Kobieta z Księżycem w Skorpionie to nierzadko matka zaborcza, rywalizująca z całym światem o uczucia i przywiązanie swego potomstwa. Często instynktownie usiłuje zdominować dziecko i przejąć nad nim pełną kontrolę. Czasem robi to nie wprost, stosując manipulację lub oplatając – nawet dorosłego już potomka – misterną siecią subtelnych uzależnień o charakterze emocjonalnym i/lub finansowym. Powodem tego jest potrzeba ukrycia własnej wrażliwości i delikatności, a także paniczny lęk przed jego utratą.   


Macierzyństwo może stać się obsesją, której poświęca życie i wówczas siłą rzeczy podświadomie  oczekuje wtedy od dziecka czegoś w rodzaju wdzięczności za swe wielkie oddanie. Dlatego opuszczanie przez latorośl domu rodzinnego często miewa dramatyczny przebieg. Nawet jeśli oficjalnie matka będzie wspierać jej usamodzielnianie się, podświadomie i tak będzie nadal wysyłać sygnały  świadczące co najmniej o niezadowoleniu.  

Realizując swoja wizję macierzyństwa związaną z kształtowaniem u dziecka niezłomności i twardości charakteru, potrafi być mało wrażliwa, nieempatyczna, nieugięta, a nawet okrutna – a wszystko to przecież „dla jego dobra”. Zdarza się, że celowo naraża dziecka na emocjonalny hardcore, nie tylko dlatego, że jej samej zdarzają się burze emocjonalne, nad którymi nie panuje, a których skutki odczuwa potomstwo, ale także po to, by  uodporniło się ono na trudny życia.     


Matka ta musi wystrzegać się zasiewania w dziecku lękliwości i nieufności wobec świata i innych ludzi. 


Księżyc w Rybach ( a także aspekt Księżyca z Neptunem)

Zalety, które można wykorzystać:

Matka z Księżycem w Rybach w sposób naturalny tworzy silną więź uczuciową oraz emanuje miłością i dobrocią, stanowiąc pozytywny wzorzec dla swej pociechy. Ma serce na dłoni i nie szczędzi wysiłków, by wspierać potomstwo oraz zaspakajać wszelkie jego oczekiwania. Kobieta ta stwarza dzieciom cieplarniane wręcz warunki. Chętnie podarowałaby im przysłowiową gwiazdkę z nieba, jest przy tym całkowicie bezinteresowna. W sposób naturalny dzięki wrodzonej intuicji i wyczuciu dobrze dostraja się do potrzeb dziecka i wysyłanych przez nie subtelnych sygnałów już od okresu niemowlęctwa i potrafi na nie odpowiednio zareagować. Jest także empatyczna, dzięki temu wyczuwa nastroje swego potomstwa także w starszym wieku, co umożliwia im porozumiewanie się bez słów. Jako że  jest łagodna, delikatna, subtelna i wyrozumiała, dziecko nie obawia się  powierzać jej sekretów, co wzmacnia jego silną, przyjacielską więź z matką. Syn lub córka matki z Księżycem w Rybach czuje się bezpiecznie, gdyż wie, że zawsze może liczyć na jej pomoc i poświęcenie.   


W ogóle dzięki swej bogatej wyobraźni i marzycielstwu jak żadna inna rozumie (a bardziej czuje) baśniowy świat dziecięcy, toteż potrafi spontanicznie uczestniczyć w zabawach dzieci. Od najmłodszych zachęca je do kreatywności i do rozwijania swych zdolności artystycznych.

Ponieważ we krwi ma też troskę o właściwy rozwój moralny syna lub córki, instynktownie zaszczepia w nim otwartość na drugiego człowieka wrażliwość na jego cierpienie. 


Dba także o rozwój duchowy i stara się dziecku wpoić pewne bliskie jej wartości niematerialne, na których będzie mogło się oprzeć w dorosłym życiu.  


Wady, nad którymi należy pracować:  

Największym problemem matek posiadający tak ofiarny i altruistyczny Księżyc w swym horoskopie jest to, że często nadmiernie poświęcając się dla dzieci i rodziny, nie otrzymują w zamian należytej wdzięczności i szacunku od syna i córki, którzy przyzwyczaili się do tego, że matka jest na każde żądanie, nigdy nie odmawia i wszystko wybacza. W rezultacie daje sobie „wejść na głowę”, gdyż jej emocjonalna delikatność i subtelność nie pozwala zachować się asertywnie wobec swego ukochanego dziecka.    
  

Powinna  ona  zatem – dla swego własnego dobra, ale i dla dobra pociechy – zamiast pobłażliwości nauczyć się stawiać mu rozsądne granice. Dotyczy to zarówno jego nadmiernych oczekiwań wobec matki, która jest przy nim na każde zawołanie i wszystko znosi, jak i organizacji codziennej domowej rutyny, gdyż pewnego rodzaju oderwanie od rzeczywistości i niechęć do prozy dnia jest cechą posiadaczek Księżyca w Rybach. Warto więc świadomie zadbać o wpojenie dziecku schematów  w życiu codziennym, a także pewnej dozy praktycyzmu i gospodarności, gdyż są to kwestie, które mogą ulec rozmyciu w procesie wychowawczym.  


Ze względu na to, że aura mamy mówi, że ważniejsze jest „być” niż „mieć”,  dziecko z silnie rozwiniętą sferą duchową, może być słabo przygotowane do życia na planie materialnym. Dobroć i miłosierdzie, z którym od maleńkości obcują dzieci tych matek, to z pewnością cechy pożądane. Jednak dla zachowania równowagi należy kształtować w nich tzw. „zdrowy egoizm”, na który tak trudno zdobyć się jego mamie. 


Księżyc w Rybach sprzyja lękliwości, ostrożności i skłonności do wycofywania się w świat przeżyć wewnętrznych, toteż mama ta nieświadomie promieniując właśnie taką energią, musi przełamać się i zachęcać syna lub córkę do wyjścia w świat i większej ekspansywności.    
Podziel się :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.