sobota, 31 marca 2018

Trygon powietrzny czyli co dzieje się, gdy Bliźnięta spotkają się z Wagą, Waga z Wodnikiem, a Wodnik z Bliźniętami


Masz ważne elementy swojego osobistego horoskopu jednocześnie w Bliźniętach i Wadze, w Wadze i Wodniku bądź w Wodniku i w Bliźniętach? A może jesteś w związku, w którym partnerzy reprezentują te właśnie znaki? Co wynika z relacji – zarówno osobistych, jak i w horoskopie indywidualnym – pomiędzy znakami należącymi do żywiołu powietrznego? 

Gdy przyjrzymy się bliżej trygonom tworzonym przez pary znaków powietrznych - a więc temu, co je łączy, jakie cechy w sobie wzmacniają, tworząc trygonową koalicję, co nowego przynoszą właścicielom takich konfiguracji dzięki obustronnym oddziaływaniom oraz jakim talentom sprzyjają, szybko okaże się, że znaki powietrzne są do siebie wyjątkowo podobne. W każdym razie różnice pomiędzy nimi są o wiele bardziej zatarte niż dzieje się to w przypadku znaków trygonu wodnego, który omawiałam TUTAJ. Oznacza to, że trygon powietrzny w horoskopie jako aspekt działa dużo bardziej „książkowo” i przewidywalnie – tj. dwie planetarne energie mocno wspierają się i raczej podbijają cechy związane z tym żywiołem niż ujawniają różnice w ekspresji, każąc sobie z nimi jakoś radzić (jak np. w przypadku   dość jednak różniącego się od siebie znaku Raka i Skorpiona czy Skorpiona i Ryb), co znacznie ułatwia dojście do porozumienia  i pozwala na pewną jednokierunkowość działań.
Sądzę, że tak duże podobieństwo znaków powietrznych sprzyja także trwałości związków, w których oboje partnerzy urodzili się pod tymi znakami. Ale jest też druga strona medalu – oboje posiadają wtedy również podobne wady czyli słabe strony tego żywiołu, a te potrafią poważnie zakłócić szczęście małżeńskie.
Jak interpretować trygon w znaku powietrznym w horoskopie urodzeniowym? 
A zatem jakie cechy wzmacniane są, gdy Bliźnięta zejdą się z Wagą, Waga z Wodnikiem lub Wodnik w Bliźniętami? Jeżeli takie sparowanie ma miejsce w obrębie czyjegoś osobistego horoskopu, to -  jak już wspominałam -  skutkuje ono najczęściej  wyraźny zaznaczeniem właściwości żywiołu powietrznego widocznym w sposobie funkcjonowania człowieka.
Oto galeria cech, których występowania należy się spodziewać gdy w czyimś kosmogramie widzimy jakiś trygon powietrzny – zwłaszcza jeśli składa się on z planet osobistych lub osi horoskopu (na przykład Wenus w Wadze do Marsa w Wodniku lub też Słońca w Bliźniętach z Księżycem w Wadze itp.):
⏩Obiektywne, rzeczowe, logiczne spojrzenie na świat
⏩Dystans emocjonalny, trzymanie emocji na wodzy. Rozsądne podejście do przeżyć i uczuć oraz tendencja do „obrabiania ich” za pomocą intelektu
⏩Działanie przemyślane, oparte o rozsądek i kalkulacje
⏩Elastyczność, łatwość adaptacji do każdej sytuacji  
⏩Taktyka niepalenia za sobą mostów
⏩Przywiązywanie wagi do zdolności umysłowych
⏪Stała aktywność umysłowa. Ciekawość świata; potrzeba bycia na bieżąco
⏩Potrzeba ciągłego zdobywania wiedzy i nowych umiejętności
⏩Kreatywność o podłożu intelektualnym.  Pomysłowość, spryt
⏩Potrzeba nawiązywania i utrzymywania kontaktów  z otoczeniem
⏩Potrzeba stałej wymieniany idei z otoczeniem. Komunikatywność przechodząca w gadulstwo
⏩Zdolności towarzyskie – takt, dyplomacja
⏩Uspołecznienie
⏩Oderwanie od ograniczeń świata materialnego, niepraktyczność
⏩Unikanie szarej codzienności jako sfery zbyt  prozaicznej, przyziemnej i dlatego mało stymulującej intelektualnie
⏩Teoretyzowanie. Poprzestawanie na fazie generowania pomysłów i niewprowadzenie ich w życie

Związek par reprezentujących żywioł powietrzny
Jeśli natomiast mówimy o związku partnerskim tworzonym przez osoby reprezentujące znaki  należące do żywiołu powietrza, współwystępowanie tychże cech u obojga partnerów oczywiście ułatwia im porozumienie z uwagi na podobne podejście do życia i odbiór świata, choć tu jednak zawsze trzeba przyjrzeć się dokładnie ich indywidualnym horoskopom (może okazać się na przykład, że któryś z  nich w żywiole powietrznym ma tylko i wyłącznie Słońce i mimo że jest Wagą czy Wodnikiem, ta naprawdę więcej łączy go z żywiołem wodnym lub ziemskim, co zmienia postać rzeczy).  Poniżej pokazuję, jak cechy wymienione przed chwilą realizują się w życiu codziennym takiej „powietrznej” pary, stanowiąc punkty styczne, które na ogół umożliwiają jej odnalezienie się i trwanie w zgodnej, satysfakcjonującej obie strony relacji:
⏩Stosunkowo mała emocjonalność i uczuciowość obojga, brak potrzeby romantycznych uniesień czy poczucia pełnego zjednoczenia duchowego z partnerem na zasadzie „komunii dusz”. Zgoda na pewnego rodzaju „suchość” i chłód w relacji
⏩Przywiązywanie bardzo dużej wagi do dobrej komunikacji w związku, do czego niezbędny jest m.in. podobny poziom intelektualny partnerów czy zbliżone zainteresowania
⏩Chęć stałego bycia w kontakcie – choćby telefonicznym – i wymiany myśli oraz spostrzeżeń na bieżąco
⏩Brak potrzeby wicia gniazdka i dość luźny stosunek do kwestii tworzenia tzw. „tradycyjnej rodziny” czy kultywowania tradycji rodzinnych
⏩Duża elastyczność i niekonfliktowość obojga oraz zgodne nieprzywiązywanie wagi do drobiazgów oraz tzw. „spraw przyziemnych”
⏩Małe zainteresowanie kwestiami tzw. codzienności – m.in. gotowaniem, sprzątaniem, stałym rytmem dnia 
⏩Niematerializm – sprawy majątkowe i zapewnienie sobie wysokiej stopy życiowej nie są dla tej pary priorytetem
Wspólne „rozkminianie” i kombinowanie, jak sprytnie rozwiązać życiowe problemy 
⏩Duża towarzyskość i uspołecznienie skutkujące np. domem pełnym gości, prowadzeniem  „domu otwartego”, częstym bywaniem w towarzystwie bądź dawaniem sobie zgody na udzielanie się poza związkiem w formie aktywności społecznej, przynależności do organizacji itp.
⏩Duży próg tolerancji, przyznawanie sobie prawa do wolności i swobody w związku; brak zazdrości
⏩Unikanie otwartych konfliktów tak długo, jak się da. W razie sporu oboje walczą przede wszystkim na słowa, wytaczając racjonalne argumenty w zażartej nieraz dyskusji i ostatecznie szukając kompromisu 
Największe zagrożenie dla takiej pary to:
⏩Obopólna niechęć partnerów do nudnych obowiązków domowych i zarządzania tzw. codziennością prowadzić może do bałaganu, chaosu życiowego, strat, problemów finansowych i braku stabilizacji życiowej w tej relacji
⏩Oboje zatrzymują się na fazie wymyślania rozwiązań i poszukiwania opcji działania, nie idąc ani o krok dalej, co  skutkuje stagnacją życiową, poczuciem „niemożności” i zastyganiem na jakimś etapie życia

A oto szczegółowa analiza tego, co powstaje w wyniku zjednoczenia się poszczególnych par trygonu powietrznego: 

Relacja Bliźnięta + Waga
Skutki relacji Bliźnięta – Waga dotyczą nie tylko sytuacji, w której w czymś indywidualnym horoskopie jakieś elementy będące w znaku Bliźniąt i Wagi tworzą klasyczny trygon – chociaż oczywiście jest to oddziaływanie najbardziej wyraziste. Kombinacja ta przejawiać się może również, jeśli ma miejsce któraś z poniższych sytuacji:  

➤Związek partnerski między Bliźniętami a Wagą
➤Słońce w Bliźniętach, Księżyc w Wadze
➤Słońce w Wadze, Księżyc w Bliźniętach
➤Słońce i/lub Księżyc w Bliźniętach, ascendent w Wadze
➤Słońce i/lub Księżyc w Wadze, ascendent w Bliźniętach 
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Bliźniętach –  inna planeta osobista lub oś w Wadze
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Wadze    inna planeta osobista lub oś w  Bliźniętach
➤Aspekt między Merkurym a Wenus
A także do pewnego stopnia:
➤Merkury w 7  domu
➤Wenus w 3 domu
➤Aspekty Merkurego do planet w Wadze
➤Aspekty Wenus do planet w Bliźniętach

Z połączenia współpracujących ze sobą energii Bliźniąt i Wagi  wynika:
⏩Nadprodukcja umysłowa. Duża rozmowność, a wręcz gadulstwo 
⏩Wyjątkowe zdolności komunikacyjne;  umiejętność pięknego wysławiania się  i przekonującego przemawiania
⏩Umiejętność współpracy z każdym typem ludzkim. Talent negocjacyjny
⏩Wyjątkowo duża giętkość, ale także pewnego rodzaju sztuczność zachowania i skłonność do prowadzenie „gry pozorów”
⏩Konformizm, oportunizm
⏩Umiejętność  sprytnego unikania konfliktów i problemów
⏩Duża podatność na uleganie wpływom innych ludzi i spełnianie ich oczekiwań. Brak swojego zdania
⏩Labilność. Przekonanie, że wszystko jest względne. Uleganie wpływom i okolicznościom. 
⏩Ciągła zmiana zdania i decyzji, nieprzewidywalność, wymykanie się
⏩Niezdecydowanie w działaniu, dywagowanie, łapanie kilku srok za ogon

Różnice pomiędzy Bliźniętami  a Wagą 
Poniżej przedstawiam różnice w sposobie działania, z którymi musi zmierzyć się w związku para Bliźnięta – Waga (i które mogą być źródłem konfliktu między nimi), a także  właściciele horoskopów, w których aktywne są te dwa znaki zodiaku:

Cechy/sposób działania Bliźniąt
Cechy/sposób działania Wagi
Poszukuje informacji dla informacji. Ciągle gada i pyta. Ma mentalność 3 latka zaciekawionego światem i ludźmi.  Luźno podchodzi do informacji,  bawi się nimi, żongluje ciekawostkami i przekazuje je dalej, szybko zapominając o szczegółach
Podchodzi do informacji i wiedzy poważnie, jak do swoistej  „gry mentalnej”. Opracowuje teorię i strategię na podstawie zdobytych informacji
Nawiązuje kontakty, by porozmawiać i zaspokoić potrzebę bycia poinformowanym
Nawiązuje kontakty, by się zaprezentować, bywać w towarzystwie, flirtować oraz by ostatecznie z kimś się związać  
Potrzebuje niepowiązanej rozmowy „o niczym”. Zadawala się small talkiem
Potrzebuje dyskusji, perswazji, negocjowania i uzgadniania stanowiska
Mówi, żeby sobie pogadać
Mówi, by kogoś przekonać
Potrzeba bycia w kontakcie
Potrzeba bycia w związku 
Przede wszystkim koleżeństwo
Przede wszystkim partnerstwo
Zmienny, poszukuje urozmaiceń
Potrafi wziąć się w garść i ukierunkować energię w konkretną stronę
Wciąż aktywny.  Włóczykij.  Powsinoga. 
Leniwy, wygodny, wyręczający się innymi. Boi się zmęczyć i pobrudzić 
Sprytny, pragmatyczny,  kombinator.
Nie przywiązuje wagi do wypowiedzianych słów i udzielonych obietnic  
Ciągle waży, oceniania i próbuje dokonywać sprytnych, acz salomonowych rozstrzygnięć, mając stale na uwadze potrzebę bycia uczciwym i bycia fair 
Potrzeby intelektualne na pierwszym miejscu
Potrzeby intelektualne łączy z potrzebą piękna, ładu, harmonii, porządku
Lekki,  elastyczny
Formalista, klasyk 
Dostosowujący się i adaptujący do sytuacji 
Dostosowujący się, ale jednocześnie próbujący nadawać ton 
Racjonalista preferujący czysty intelekt 
Esteta pełen wdzięku i czaru

Czego Bliźnięta uczą się od Wagi?
⏩Dzięki wpływowi  kardynalnej Wagi Bliźniętom łatwiej ukierunkować ich rozproszoną energię mentalną oraz wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie
⏩Waga wpływa nieco rozleniwiająco na wszędobylskość Bliźniąt, zaś stabilizująco na ich dość powierzchowny stosunek do kontaktów i  znajomości oraz podnosi ich poziom lojalności, w wyniku czego do relacji podchodzą poważniej i szukają w nich choćby odrobiny stałości   
⏩Waga nadać może piękna i artyzmu efektom pracy umysłu i nieco „mechanicznej” obróbki intelektualnej dokonywanej przez znak Bliźniąt. W rezultacie takie Bliźnięta mówią ładnie, barwnie i z dużym wdziękiem
⏩„Uwagowione” Bliźnięta chętniej słuchają innych, po partnersku dopuszczając ich do głosu,  gdyż podczas konwersacji  zważają także na komfort rozmówcy ;)
⏩Waga nadaje sprytnym, pragmatycznym, a nawet wyrachowanym Bliźniętom nieco więcej romantyzmu życiowego oraz idealizmu
⏩Waga ogranicza bliźniaczą skłonność do lawirowania, ponieważ przypomina Bliźniętom, że należy być również prawym, uczciwym i sprawiedliwym 

Czego Waga uczy się od Bliźniąt?
⏩Wpływ ciekawych świat Bliźniąt zapewnia Wadze nieustanny dopływ materiału do obróbki intelektualnej, który służą do tworzenia niekończących się wagowych teorii i koncepcji, a także pozwala kardynalnej Wadze zyskać na pewnej lekkości i luzie w podejściu do tych zagadnień 
⏩Wciąż aktywne i niezmordowane Bliźnięta zmniejszają  wygodnictwo i lenistwo tak typowe dla znaku Wagi oraz motywują ją do działania spowodowanego potrzebą ciągłej stymulacji umysłowej
⏩Bliźniacza łatwość nawiązywania i podtrzymywania różnorodnych kontaktów zwiększa możliwości tak ważnego dla Wagi „bywania” oraz docelowo znalezienia właściwego partnera
⏩Zbliźniaczona Waga znajduje dużą łatwość i przyjemność w czytaniu, pisaniu i komunikowaniu się

Relacja Waga + Wodnik
Ponownie skutki relacji Waga  – Wodnik dotyczą nie tylko sytuacji, w której w czymś indywidualnym horoskopie jakieś elementy będące w znaku Wagi i Wodnika tworzą klasyczny trygon – chociaż znowu jest to oddziaływanie najbardziej wyraziste.  Kombinacja ta przejawiać się może także, jeśli ma miejsce któraś z poniższych sytuacji:  
➤Związek partnerski między Wagą a Wodnikiem
➤Słońce w Wodniku, Księżyc w Wadze
➤Słońce w Wadze, Księżyc w  Wodniku
➤Słońce i/lub Księżyc w Wodniku, ascendent w Wadze
➤Słońce i/lub Księżyc w Wadze, ascendent w  Wodniku
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w  Wodniku –  inna planeta osobista lub oś w Wadze
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Wadze    inna planeta osobista lub oś w   Wodniku
Aspekt między Wenus a Uranem
            A także do pewnego stopnia:
➤Wenus w 11 domu
➤Uran w 7 domu
➤Aspekty  Urana  do planet w Wadze
➤Aspekty Wenus do planet w  Wodniku 

Z połączenia współpracujących ze sobą energii  Wagi i Wodnika  wynika:
⏩Skłonność do nadaktywności umysłowej i przeciążania umysłu oraz utrzymujące się w związku z tym  stałe napięcie w obrębie układu nerwowego
⏩Umiejętne połączenie potrzeby bycia w związku partnerskim z potrzebą zachowania wolności i niezależności

Różnice pomiędzy Wagą a Wodnikiem
Trygon ten generuje chyba najwięcej sprzeczności wewnętrznych ze wszystkich trygonów powietrznych. A oto różnice w sposobie działania, z którymi musi zmierzyć się para Waga – Wodnik (i które mogą być źródłem konfliktu między nimi) a także właściciele horoskopów, w których aktywne są właśnie te dwa znaki zodiaku:

Cechy/sposób działania Wagi
Cechy/sposób działania Wodnika
Przekonany, że wszystko jest względne. Wciąż tworzy lub modyfikuje teorie i koncepcje
Nastawiony na podtrzymywanie przyjętych przez siebie teorii i koncepcji. Zasadniczo stała struktura mentalna, w której tylko gdzieniegdzie i od czasu do czasu znajduje się miejsce na rozbłysk nowych uranowych idei 
Potrzebuje ciągłej dyskusji, negocjowania i przekonywania do swoich racji oraz ustalania czegoś na nowo. Potrafi  uwzględniać różne punkty widzenia
Ma tendencje do kostnienia, uporu intelektualnego, bezdyskusyjnego trwania przy swych poglądach

Formalista. Troszczy się o tzw. „zasady” i konwenanse oraz by „dobrze wypaść”

Jego hasła przewodnie, to: „wyskocz z formy i nomy”, „inaczej niż inni i niż do tej pory” oraz „nikt mi nie będzie mówił, co mam robić”
Tradycjonalista. Zamiłowanie do klasycznych form i konwencyjnego piękna
Antytradycjonalista. Otwarty na inne, odmienne niż dotychczas, niestandardowe, dziwaczne.
 Oryginalność. Ekscentryczność. Ultranowoczesność, postępowość
Wygodnicki. Ceni „święty spokój”
Oponent, buntownik, rewolucjonista gotowy w każdej chwili zmieniać świat
Wyważony, dążący do harmonii i zachowania równowagi.   Ceni  ład w otoczeniu
Nieprzewidywalny i nieobliczalny, działający zrywami, chodzący „zygzakiem”, a gdy trzeba dokonujący gwałtownej dekonstrukcji rzeczywistości  
Taktyk, strateg
Mistrz improwizacji
Człowiek kompromisu. Dostosowuje się do partnera. Ulega wpływom i okolicznościom
Szukający miejsca na bezkompromisowe wyrażanie siebie. Niezależny indywidualista  
Pragnie być w związku partnerskim
Nie przepada za relacjami sam na sam. Pragnie żyć w grupie i tworzyć mniej zobowiązujące więzi przyjaźni. Chce być członkiem społeczeństwa i kochać „cały świat”
Towarzyski. Źle znosi samotność
Dobrze radzi sobie z samotnością. Godzi się na bycie outsiderem
Konformista i oportunista   
Nonkonformista 

Czego Waga może nauczyć się od Wodnika?  
⏩Pod wpływem energii Wodnika ułożona i akuratna Waga jest mniej grzeczna i potrafi zaskoczyć niebanalnością oraz „ułańską fantazją”
⏩Wodnik rozluźnia formalizm i dbałość o zasady Wagi, dodając jej sporą dozę oryginalności i niezależności, dzięki czemu może działać bardziej swobodnie. Dzięki Wodnikowi Waga również nieco mniej troszczy się o obyczaj, konwenanse oraz o to, „co powiedzą inni” i łatwiej jej być sobą  
⏩Choć połączenie niezdecydowania Wagi i stałości Wodnika może okresami obierać zdolność do szybkiego działania, to dzięki energii Wodnika Waga nieco mniej dywaguje – pomimo że wciąż zdarza jej się wahać, potrafi zaimprowizować – czyli zadziałać pod wpływem „uranicznego  impulsu” i wynikającej z niego „genialnej wizji”
⏩ „Zwodniczona”  Waga jest bardziej samodzielna i niezależna -  w życiu i w związku partnerskim, poza którym zawsze bardzo trudno jej żyć i częściej znajduje w sobie odwagę, by bardziej otwarcie  stawiać na swoim  

Czego Wodnik może nauczyć się od Wagi? 
⏩Waga dynamizuje szybkość przepływu myśli u Wodnika, co w połączeniu z uranicznymi przebłyskami może dawać prawdziwe umysłowe fajerwerki skutkujące fantastycznymi pomysłami – do tego wprowadzanymi w życie
⏩Waga zmniejsza wodniczą skłonność do przywierania do jakiejś idei i zwiększa jego  giętkość w podejściu do życia oraz do swych poglądów. W rezultacie  wie on, kiedy iść na kompromis, a kiedy upierać się przy swoim
⏩Wpływ Wagi zwiększa wyważenie Wodnika i jego zainteresowanie tradycyjną form i  klasycznym pięknem,  co umiejętnie łączy on z zamiłowaniem do inności i odmienności, ale także z pomysłowością. W rezultacie „odjechane” pomysły Wodnika stają się bardziej ułożone, ugrzecznione i tym samym bardziej przystępne i akceptowalne 
⏩Waga uspokaja buntowniczą i nieprzewidywalną naturę Wodnika, który znajduje większą przyjemność w równowadze i harmonii niż w negowaniu i dekonstruowaniu
⏩Wpływ Wagi tworzy człowieka ciekawego pod względem towarzyskim – to dziwak i outsider życzący po swojemu, ale jednocześnie osoba dbająca o swój wizerunek, nienaganne maniery  i dobry odbiór społeczny  
⏩Wodnik, który styka się z energią znaku Wagi, chętniej szuka bliskiego związku partnerskiego i jeśli znajdzie właściwą osobę, nieco łatwiej przychodzi mu zrezygnować ze swobody i  niezależności
⏩Dzięki Wadze rewolucyjny Wodnik chętniej obiera jakąś taktykę zamiast działać chaotycznie, pod wpływem uranowych impulsów

Relacja Bliźnięta + Wodnik
I znów skutki relacji Bliźnięta – Wodnik dotyczą nie tylko sytuacji, w której w czymś indywidualnym horoskopie jakieś elementy będące w znaku Bliźniąt i Wodnika tworzą klasyczny trygon – chociaż oczywiście jest to oddziaływanie najbardziej wyraziste.  Kombinacja ta przejawiać się też może inaczej, dlatego moje wnioski dotyczą również poniższych sytuacji:  
➤Związek partnerski między  Bliźniętami a  Wodnikiem
➤Słońce w Wodniku, Księżyc w Bliźniętach 
➤Słońce w Bliźniętach, Księżyc w  Wodniku
➤Słońce i/lub Księżyc w Wodniku, ascendent w Bliźniętach
➤Słońce i/lub Księżyc w Bliźniętach, ascendent w  Wodniku
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w  Wodniku –  inna planeta osobista lub oś w Bliźniętach
➤Co najmniej jedna z planet osobistych lub osi w Bliźniętach    inna planeta osobista lub oś w   Wodniku
➤Aspekt między Merkurym a Uranem
A także do pewnego stopnia:
➤Merkury w 11 domu
➤Uran w 3 domu
➤Aspekty  Urana  do planet w Bliźniętach
➤Aspekty Merkurego do planet w  Wodniku 

Z połączenia współpracujących ze sobą energii Bliźniąt i Wodnika wynika:
⏩Intelektualne, badawcze nastawienie do świata i ludzi
⏩Szybkość myślowa i poznawcza; bystrość, wyjątkowa błyskotliwość
⏩Skłonność do przeciążania umysłu z powodu jego nadaktywności
⏩Ogromna produktywność umysłowa. Pomysłowość, iskra geniuszu 
⏩Szukanie odmiany i nowości,  duża chęć eksperymentowania
⏩Improwizacja - zgoda na działanie bez organizacji i planu

Różnice między Bliźniętami a Wodnikiem
Najmniej różnic (a więc i potencjalnych źródeł konfliktu) dotyczy pary Bliźnięta – Wodnik. To zdecydowanie najmniej konfliktogenne i rodzące małą ilość sprzeczności wewnętrznych połączenie spośród wszystkich kombinacji w żywiole powietrznym:  

Cechy/sposób działania Bliźniąt
Cechy/sposób działania Wodnika
Kocha zmienność i urozmaicenie. Myśli i koncepcje „pojawiają się i znikają”.  Ma mentalność 3 latka zaciekawionego światem i ludzi i zarazem luźny, powierzchowny stosunek do informacji i idei
Zasadniczo stała struktura mentalna, nastawiona na podtrzymywanie i bronienie przyjętych przez siebie teorii i koncepcji, w której gdzieniegdzie i od czasu do czasu znajduje się miejsce na rozbłysk nowych uranowych idei 
Lekkość intelektualna (Bliźnięta symbolizuje wiatr w postaci wiosennego zefirku)
Skłonność do  obciążania umysłu, stałego napięcia nerwowego (Wodnika symbolizuje wiatr w formie silnego, równomiernego podmuchu, od czasu do czasu przeradzającego się w huragan)
Zmienny w  poglądach. Przekonany, że wszystko jest względne.
Ma tendencje do kostnienia, uporu intelektualnego, trwania przy swych poglądach, a nawet do fanatyzmu. Trudno go przekonać  
Towarzyski. Wyjątkowo źle znosi brak kontaktu
Dobrze radzi sobie z okresową samotnością
Konformista i oportunista. Silnie ulega wpływom i okolicznościom
Nonkonformista. Niezależny indywidualista. Szuka możliwości, by zawsze być sobą
Cieszy go wiedza dla samej wiedzy.  Chętnie żongluje  ciekawostkami 
Z pozyskanej wiedzy tworzy złożone teorie i ideologie
Elastyczny, pozbawiony fanatyzmu,  uporu i  radykalizmu w działaniu 
Uparty, radykalny, buntownik i rewolucjonista 

Czego Bliźnięta mogą nauczyć się od Wodnika?
⏩Pod wpływem Wodnika Bliźniętom łatwiej  jest wykorzystać luźne informacje oraz swój  spryt i pomysłowość bardziej konkretnie, w sposób twórczy, nietuzinkowy, by stworzyć teorię, a często też poprzez zaangażowanie w działalność społeczną. Lubią sobie pogadać, by przekonać do swoich idei  
⏩Wodnik przynosi Bliźniętom większa dyscyplinę umysłową oraz większą stałość poglądów
⏩Połączenie Wodnika z Bliźniętami każe tym drugim krytyczniej przyjrzeć się jakości i ilości nawiązywanych kontaktów, zachować większy dystans oraz znajdować przyjemność w samotnym przemyśliwaniu bliźniaczych koncepcji i  idei   
⏩Wpływy Wodnika pozwalają Bliźniętom na krytyczne odnoszenie się do natłoku wiadomości, myśli i pomysłów. W efekcie rozdmuchują one te bardziej sensowne (np. takie, które przydadzą się do powstania nowych teorii), zaś  w większym stopniu  niż typowi przedstawiciele tego znaku ignorują informacje nieistotne
⏩Zwodniczone Bliźnięta skupiają się na wyrażaniu prawdziwego „Ja”, swych faktycznych  poglądów i własnej indywidualności, nawet jeśli miałoby to je uczynić mniej pożądanym uczestnikiem niezobowiązujących rozmów
⏩Bliźniak „dotknięty” wpływem Wodnika nadal lubi sobie pogadać, lecz jednocześnie dąży on do tego, by styl wypowiedzi był zindywidualizowany oraz by mówiąc lub pisząc, jakoś się wyróżnić

Czego Wodnik może nauczyć się od Bliźniąt? 
⏩Bliźnięta zmniejszają wodniczą skłonność do fanatycznego niekiedy przywierania do jakiejś idei i znacząco zwiększa ogólną giętkość umysłową Wodnika oraz  potrzebę wietrzenia własnych struktur mentalnych i poglądów
⏩Wodnikowi, który otrzyma zastrzyk bliźniaczej energii,  łatwiej jest prosto i zrozumiale komunikować swoje odjechane i nieco abstrakcyjne pomysły
⏩Wodnik skojarzony z zodiakalnymi Bliźniętami pozostając sobą, staje się bardziej przystępny, chętniej dostosowuje się do otoczenia – czy to z powodów pragmatycznych czy też towarzyskich - do tego stopnia, że czasami zdarza mu się na chwilę zapomnieć o swym wybujałym indywidualizmie, ekscentrycznych poglądach i byciu sobą

Podziel się :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.