niedziela, 17 stycznia 2021

Matka w horoskopie – cz. 2. Trudna matka

 

W drugiej części wpisu poświęconego matce w horoskopie zajmę się astrologicznymi wskaźnikami wyjątkowo trudnych relacji z naszą rodzicielką.  Choć każdy nieharmonijny aspekt Księżyca do tzw. planet ciężkich (czyli  Saturna, Urana, Neptuna i  Plutona)  zwykle wskazuje na jakiś niekorzystny rodzaj  macierzyńskiego wpływu, przekonałam się, że tak zwany „najcięższy kaliber” odciskający mocne piętno na osobowości człowieka to przede wszystkim nieharmonijny aspekt Saturna lub Plutona do Księżyca (koniunkcja, kwadratura, opozycja) oraz (jednak jak zauważyłam chyba w nieco łagodniejszej formie) urodzeniowy Księżyc w znaku Skorpiona albo Koziorożca.

Na co może wskazywać Księżyc okaleczony przez Saturna lub Plutona? Otóż jak zawsze aspekt taki  może się realizować na poziomie dosłownym lub na płaszczyźnie psychologiczno- emocjonalnej bądź na oba sposoby na raz.  


Realizacja na poziomie dosłownym

Nie sposób zaprzeczyć, że bywają matki obiektywnie złe, nienadające się do pełnienia tej roli, wykonujące ją jedynie z konieczności, bez większego przekonania czy zaangażowania, a nawet takie,  które z różnych powodów i w rozmaitych okolicznościach wręcz porzucają swe dzieci. Wówczas trudny znak czy aspekty Księżyca (zwłaszcza te, o których wspomniałam przed chwilą) obrazują taką właśnie nie najszczęśliwszą rodzinną sytuację właściciela horoskopu. Posiadacze takich kosmogramów to stosunkowo często osoby odrzucone przez matkę (fizycznie bądź emocjonalnie), wychowane przez osoby trzecie lub przebywające w środowisku, które było niezwykle trudne dla dziecka. Krzywda,  której wówczas doświadczyli, może być co prawda jedyną manifestacją takiego położenia Księżyca, lecz bez względu na możliwą późniejszą próbę rekompensaty ze strony innych bliskich, najczęściej jest to zdarzenie na tyle traumatyczne, że nie pozostaje bez wpływu na całe życie człowieka. W rezultacie problemy, z jakimi zmagają się te osoby, nie różnią się od kłopotów doświadczanych przez ludzi, którzy zmierzyli się z takim aspektem przede wszystkim na poziomie psychologiczno – emocjonalnym. 

 

Realizacja na poziomie psychologiczno – emocjonalnym

Księżyc zraniony przez Saturna lub  Plutona albo będący w ich władztwie (czyli w znaku Skorpiona bądź Koziorożca) mimo wszystko zazwyczaj manifestuje się w sposób nieco bardziej zakamuflowany – to znaczy matka jest obecna i żywo interesuje się potomkiem, lecz jej wpływ okazuje się toksyczny.  Rzadziej  jednak jest to wynik jej złych intencji, bowiem większość kobiet dąży do tego, by ze swego macierzyńskiego zadania wywiązać się co najmniej poprawnie, co oznacza, że świadomie nie chcą krzywdy dla swego dziecka. Przeciwnie – dopierając metody wychowawcze, działają w dobrej wierze, gdyż pragną zapewnić właściwy rozwój potomstwu. Niestety owo „dobro dziecka” bywa rozumiane opacznie – i takie przewrotne okazywanie macierzyńskiej miłości, której to poświęcone są całe rozdziały podręczników do psychologii, bardzo często zapisane jest w horoskopie urodzeniowym m.in. w postaci nieharmonijnych związków Księżyca z Saturnem bądź Plutonem.


Matka w horoskopie  – jaka jest faktycznie czy jak jest odbierana przez swoje dziecko?

Zanim przejdę do  meritum, chciałabym zaznaczyć, że Księżyc w horoskopie nie jest wierną kopią matki, a mając do czynienia z astrologicznym językiem symboli nie możemy symboliki tego światła interpretować dosłownie, odnajdując w nim ikonę rodzicielki przeniesioną do kosmogramu „jeden do jednego”.   Co prawda czasem zdarza się znak Księżyca dziecka pokrywa się znakiem Słońca matki, co  obrazuje podobieństwo charakterologiczne i tzw. dziedziczenie astrologiczne. Generalnie jednak czym innym jest rzeczywista osobowość matki, czym innym jej świadome podejście do  macierzyństwa, które pragnęła realizować, a jeszcze czym innym to, jak jej sposób bycia i zamiary zostały faktycznie odebrane przez dziecko, niezależnie od  zamiarów rodzicielki.  W praktyce najczęściej to ostatnie jest najwyraźniej widoczne w horoskopie dziecka, gdyż  Księżyc odzwierciedla przede wszystkim to, jak  obecność matki była przez nas doświadczana oraz jaki wpływ wywarła ona nas, czasem wbrew jej świadomym intencjom, niezależnie od jej charakteru, znaku zodiaku czy przekonań.   


Księżyc w  nieharmonijnym aspekcie do Saturna lub Księżyc w Koziorożcu  a doświadczanie matki

Przez posiadacza takiej konfiguracji matka doświadczana jest jako:

⏩nieprzystępna, w jakimś sensie nieobecna, a w każdym razie często niedostępna dla dziecka ( fizycznie lub emocjonalnie)

⏩chłodna, zdystansowana,  poważna, wyniosła „królowa lodu”- limitująca czułość i wymianę uczuć między sobą a dzieckiem

⏩okazująca miłość przede wszystkim poprzez solidne wypełnianie macierzyńskich obowiązków (m.in. karmienie, ubieranie oraz dbanie o materialną sferę życia), lecz jednocześnie  zaniedbująca, a wręcz marginalizująca sferę emocjonalną

⏩bardzo poważnie podchodząca do macierzyństwa i realizująca je ściśle według opracowanej instrukcji, która jej zdaniem obiecuje sukces wychowawczy, jednakże niestety bez odniesienia do rzeczywistych potrzeb i charakteru dziecka

⏩krytyczna i bardzo wymagająca –  na tyle dużo, że sprostanie oczekiwaniom  jest ponad siły dziecka i wpływa na zaniżone poczucie własnej wartości

dominująca, narzucająca swe zdanie, zaprowadzająca w domu żelazną dyscyplinę i  twarde zasady; sztywna, zasadnicza, nietolerująca odstępstw od powziętego planu wychowawczego 

wyrabiająca w dziecku poczucie wiecznych zadań i obowiązków do wypełnienia (toteż dziecko ma swoje poważne obowiązki od najmłodszych lat), przy jednocześnie małej ilości   przyjemności; reglamentująca ilość rozrywek, ucząca postępowania w myśl zasad: „ora et labora”, „ w życiu musi być trudno” itp.

wymagająca od dziecka skromności, pokory, minimalizmu, ascetycznego stylu życia  (przekaz od matki brzmi: „wszystkiego jest mało”, „trzeba oszczędzać”)

tworząca tzw. dom z zasadami – tradycyjny, wręcz staromodny, przesadnie dbająca o formę, konwenanse i oczekująca od dziecka ich bezwzględnego przestrzegania;  kierująca się zasadą: „a co ludzie powiedzą?”


Księżyc w  nieharmonijnym aspekcie do  Plutona lub Księżyc w  Skorpionie  a doświadczanie matki

Przez posiadacza takiej konfiguracji matka jest doświadczana jako:

dominująca, narzucająca swoje zdanie (choć zazwyczaj w bardzo pokrętny, nieoczywisty sposób)

mocno kontrolująca życie dziecka i sprawująca pieczę rodzicielską w myśl zasady:  „kontrola podstawą zaufania”

uzależniająca od siebie emocjonalnie;  osaczająca, trzymająca dziecko „przy sobie”, oplatająca toksyczną siatką emocji i więzi rodzinnych, z których tak naprawdę nie sposób się wyswobodzić (mimo zachowania pozorów wolności)

niezrównoważona emocjonalnie, nieobliczalna, fundująca huśtawkę emocjonalną (na przykład  najpierw chwali, a zaraz potem dotkliwie karze)

krytyczna, złośliwa, ironiczna, nie wiedzieć kiedy i za co „wbijająca szpilę”  

agresywna (choć często jest to opisana wyżej agresja słowna lub tzw. bierna agresja) 

budująca w dziecku lęk i nieufność wobec świata; wciąż udawadniająca, że świat i ludzie są zagrażający 

manipulująca i wymuszająca na dziecku (nawet dorosłym) określone zachowania (często przy pomocy emocji)


Księżyc w Skorpionie lub Koziorożcu bądź w nieharmonijnym aspekcie do Saturna lub  Plutona w dorosłym życiu

Niestety opisany wyżej specyficzny klimat relacji z matką najczęściej nie kończy się wraz z uzyskaniem dorosłości. Przeciwnie - ciągnie się jeszcze przez wiele, wiele lat, czasem nawet do śmierci rodzica. Oto skutki dorastania w atmosferze  symbolizowanej przez Księżyc, który dostał się pod władanie przez Saturna lub Plutona w dorosłym życiu:

problemy z opuszczeniem domu rodzinnego (pomimo opuszczenia go w sensie fizycznym, nadal istnieje nadmiernie silna więź psychiczna w przypadku Skorpiona i Plutona lub obowiązki do wykonania, gdy mowa o Koziorożcu i Saturnie ); „zatrzymywanie” przy sobie przez rodzica

ucieczka z domu rodzinnego -  na oślep, „za wszelką cenę”, „byle dalej i szybciej” (np. w nieprzemyślane małżeństwo)

problemy z uzyskaniem niezależności i tzw. „nieodcięta pępowina” -  matka nadal steruje życiem dorosłego dziecka

nieustanne wzywanie do obecności do domu  rodzinnym - pod różnymi pretekstami 

życie zgodne ze scenariuszem matki, a nie dziecka

problemy z relacjach osobistych i i tzw. ułożeniem sobie życia 

powielanie niewłaściwych wzorców życiowych i przekonań z domu rodzinnego   (np. nieufność wobec świata, pracoholizm) 

problemy z emocjami  jako efekt obcowania z takim a nie innym wzorcem - „zamrożenie emocjonalne” (zwłaszcza w przypadku Koziorożca i Saturna), nieufność, lękliwość lub przeciwnie - szukanie ekstremalnych wrażeń  (zwłaszcza w przypadku Skorpiona i Plutona)

brak pewności siebie i wiary w swe możliwości; niskie poczucie wartości, kompleksy  

zaburzenia odżywiania jako skutek toksycznych relacji w rodzinie


 Jeśli jesteś rodzicem …

Zanim załamiesz ręce nad horoskopem własnego dziecka, w którym odkrywasz Księżyc w koniunkcji z Plutonem bądź w kwadraturze do Saturna, przypomnij sobie to, o czym pisałam na początku - mianowicie że Księżyc ten nie zawsze pokazuje matkę obiektywnie taką, jaką ona wobec swojego dziecka faktycznie była bądź być chciała. Natura Księżyca jest bowiem taka, że to, co dla siebie zatrzyma, bywa nieco przypadkowe, po księżycowemu trudne do kontrolowania, wymykające się racjonalności czy logice. Może to być wpływ domowej atmosfery w pierwszych dniach życia noworodka, samopoczucie matki z tego okresu czy obiektywnie trudna sytuacja rodziny itp.

 Szkopuł w tym, że czasami nie wiedzieć czemu akurat „te”, a nie inne ślady utkwiły w „księżycowej pamięci” człowieka, choć takich macierzyńsko – domowych oddziaływań było całe mnóstwo, niektóre nawet z punktu widzenia zdrowego rozsądku o wiele bardziej długotrwałe czy wyraźniejsze. I to powinno nieść pocieszenie mamie, która w  Księżycu swojego dziecka nie rozpoznaje siebie i swego programu wychowawczego.

 Niemniej jednak trudny znak tej planety bądź nieharmonijne aspekty ze strony Saturna czy Plutona powinny być przyczynkiem do refleksji na temat naszego rodzicielstwa, co być może pozwolić nam ustalić fakty, których przed analizą horoskopu nie dostrzegaliśmy. Siła astrologii polega bowiem między innymi na tym, że świadomość istnienia problemu umożliwia nam podjęcie kroków zaradczych.  

Podziel się :)

7 komentarzy:

 1. Witam Panią,bardzo ciekawy wpis.A jakie aspekty wskazują na to,że właściciel horoskopu traci fizycznie matkę w młodym wieku?Czy jest to związane z położeniem księżyca natalnie w 8 domu?

  OdpowiedzUsuń
 2. Myślę, że tak jak napisałam w artykule Księżyc w nieharmonijnym aspekcie Saturnem lub Plutonem albo Księżyc w Koziorożcu bądź w Skorpionie. Jednak w przypadku fizycznej utraty matki stawiałabym raczej na związki z Plutonem lub ze Skorpionem. Z tego punktu widzenia na taką sytuację może również wskazywać Księżyc w 8 domu. Pozdrawiam ciepło

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za odpowiedź.Zastanawia mnie horoskop mojej matki,która straciła swoją matkę mając 9 lat i w jej horoskopie księżyc położony jest w 8 domu (nieaspektowany w Wadze)i stąd moje pytanie.
  pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Swoją drogą Księżyc nie odbierający aspektów (z reguły był wtedy w tzw. próżnym kursie) również dodatkowo pokazuje pewnego rodzaju "osamotnienie" w dzieciństwie, nawet jeśli matka jest obecna.

   Usuń
 4. Mam Księżyc w Koziorożcu. Do tego w kwadraturze do Słońca. Nieustający spór emocji z rozumem. I rodzice, którzy nie potrafią przeciąć pępowinki. Mamusia bez poczucia sprawowania kontroli nie umie funkcjonować. A ja bez planowania i realizacji odpowiedzialnych zadań również. Osoby z księżycem w koziorożcu powinny z urzędu dostawać własne mieszkanie :)Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuję za podzielenie się ;) Życzę wytrwałości w walce o niezależność:) Pozdrawiam ciepło

  OdpowiedzUsuń
 6. Mój synek ma księżyc w Koziorożcu i kwadrat do Saturna. O rany... Na pewno już to, że jest dzieckiem rozwodników i to, że ja rozwod źle zaniosłam powoduje, iż nasze relacje są trudniejsze niż przeciętnie. Jestem z tych co chcą dobrze i starają się, i uczą się. Sama miałam krytycznych rodziców i z tym krytycyzmem w sobie walczę

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.